Obvladovanje krize s preglednim upravljanjem podjetij

V Evropi je tudi kriza klicala na spremembe in na večjo odgovornost pri upravljanju podjetij. Evropska komisija je v letu 2011 izdala zeleno knjigo o upravljanju podjetij, h kateri v Evropskem parlamentu predlagamo dopolnitve skozi Resolucijo. Poudarjamo, da bi moral podjetniški sektor upoštevati socialne, etične, okoljske in družbene pomisleke. Podjetja … Preberi več

Obzorje 2020 ? odlična znanost za svetlejšo prihodnost

Obzorje 2020 bo z 80. milijardami evrov tretji največji Evropski program. To bo glavni Evropski instrument, ki bo spodbujal inovacije in razvoj v državah članicah ter dvignil konkurenčnost Evrope na svetovni ravni. Podpiral bo tri ključne stebre: odlično znanstveno podlago, vodilno vlogo industrije in trajnostno in vključujočo družbo. Delovanje programa … Preberi več

Zakaj ima Evropa leta 2012 predvideno negativno gospodarsko rast?

Zakaj je konkurenčnost države povezana s konkurenčnostjo podjetij? Kaj pomeni konkurenčnost Evrope na globalnem trgu? Kje so presežki in kje rezerve? Kako varčevati in ob omejeni kupni moči spodbujati rast? Negativna gospodarska rast zelo zaskrbljuje podjetja, posebej tista, ki so odvisna izključno od nacionalnega in notranjega evropskega trga. Podjetjem trg … Preberi več

Potrošnja virov ni brez meja

Stanje z viri v Evropi dojemam podobno kot človeka, ki je zbolel za kronično boleznijo. Popolnoma mora spremeniti način življenja, se odpovedati življenju z mamljivimi razvadami, spremeniti način prehranjevanja, skrbeti za kondicijo in primerno obremenjenost. Nekateri to zmorejo in živijo celo nadpovprečno dolgo, drugi popustijo pritiskom ugodja, ki je sprejemljivo … Preberi več

Kmetijstvo v Evropi

Razmerje med kmeti, predelovalno industrijo, trgovci in potrošniki postajajo nevzdržna. Stroški, katerim so izpostavljeni naši kmetje so ogromni. Cena hrane se dviguje, kmetje od tega nimajo praktično nič. Dvigujejo se stroški energentov in semen, ki jih kupujejo kmeti. Potrošniki imajo na razpolago velikokrat nekakovostno in drago hrano. Majhne družinske kmetije … Preberi več

Evropa vidi priložnosti v elektronskih odpadkih

Elektronski odpadki postajajo vedno večji delež vseh odpadkov v Evropi. Kako tudi ne, ko ima danes že vsak otrok mobitel, IPod ali iPad, računalnik? Zavedanje o dragocenosti in možnosti ponovne uporabe teh odpadkov še ni na zadovoljivi ravni. Bolj se tega zavedata Kitajska in Indija, kjer obstojajo cele industrije za razgradnjo tovrstnih … Preberi več

Razvoj Šaleške doline iz vidika cestnih poveza in energetske infrastrukture

Danes smo gostili, kar tri ugledne člane SDS, aktivna poslanca in župana občine Grosuplje. Dr. Peter Verlič (poslanec Državnega Zbora in  nekdanji sekretar na ministristvu za promet), Mag. Andrej Vizjak (nekdanji minister za gospodarstvo in poslanec Državnega Zbora), g. Miro Petek (poslanec Državnega Zbora). Skupaj smo predstavili poglede na izvajanje dveh ključnih projektov Šaleške doline … Preberi več

Razvoj Topolšice v povezavi z zdravjem in turizmom

V ponedeljek 21.11.2011 smo se zbrali v prostorih krajevne skupnosti Topolšica in predstavili kandidatko 5. volilne enote Zofijo Mazej Kukovič in program SDS iz področja zdravja in turizma. Gostje omizja so bili tudi direktor bolnišnice dr. Justinek in predstavniki zdraviliškega kompleksa Topolšica. Krajani so izrazili željo po še boljšem sodelovanju krajevne … Preberi več

OKREPITEV SISTEMA ZA PRENOS ZNANSTVENIH SPOZNANJ V PRAKSO: Moja razmišljanja o 41.rešitvi iz program SDS za pravičnost, delovna mesta in trajnostni razvoj

Znanje in inovacije so skrite v zidovih naših razvojnih institutov in univerz. Prenos le teh bi se naj odvijal preko sistema izobraževanja. Rezultati prenosov znanj v prakso so nevzpodbudni. Podjetja imajo tudi maloštevilne razvojne oddelke iz razlogov pomanjkanja inženirjev in tudi zato, ker so administrativne ovire registracije razvojnih oddelkov še … Preberi več

WordPress theme: Kippis 1.15