OKREPITEV SISTEMA ZA PRENOS ZNANSTVENIH SPOZNANJ V PRAKSO: Moja razmišljanja o 41.rešitvi iz program SDS za pravičnost, delovna mesta in trajnostni razvoj

Znanje in inovacije so skrite v zidovih naših razvojnih institutov in univerz. Prenos le teh bi se naj odvijal preko sistema izobraževanja. Rezultati prenosov znanj v prakso so nevzpodbudni. Podjetja imajo tudi maloštevilne razvojne oddelke iz razlogov pomanjkanja inženirjev in tudi zato, ker so administrativne ovire registracije razvojnih oddelkov še vedno prevelike.

Razvoj že obstoječih proizvodov in storitev poganja globalna konkurenca, razpoložljivi kapital in razpoložljiva znanja. Podatki kažejo, da je v Sloveniji 15 miljard evrov na hranilnih vlogah varčevalcev in po nekaterih ocenah še 5 miljard evrov depozitov tudi v Švici. Kapital torej je, le nekaj stimulacije in poguma je potrebno, da so ga ljudje pripravljeni vložiti v zagon novih podjetij, ki imajo v poslovnih načrtih inovativne projekte, produkte in storitve. Po ocenah predsednika evropskega združenja srednjih in malih podjetjih, lahko Evropo reši le 6 miljonov novonastalih srednje velikih in malih podjetij. To pomeni, da si moramo tudi v Sloveniji v naslednjih letih odpreti pot za nekaj deset tisoč novih malih in srednjih podjetij. Toda dobri poslovni načrti izhajajo najprej iz inovativnih rešitev novih produktov in storitev in iz investicijskih projektov. Posebej atraktivna področja v svetu so na področju  energije, zdrave hrane, vode, zdravil, medicine  in zdravja nasploh.

Donos v podjetjih s pametnimi proizvodi in storitvami je veliko večji, kakor so obrestne mere v bankah. Le znanje je potrebno speljati v uporabno obliko in ga ponuditi na trgu.

Potrebe so torej znane. Kapital je v ?nogavicah? bank. Znanje je na univerzah, razvojnih institutih in v razvojnih oddelkih že obstoječih podjetij. Kupci za ta področja so po celem svetu. Odpreti poti za pametne produkte in storitve, ki si jih ljudje želijo, je PAMETNA REŠITEV.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15