Pismo županu Občine Velenje

PREDSTAVNIKOM LOKALNE OBLASTI NA SESTANKU KRAJANOV KS STARA VAS, DNE 11. 8. 2009. ZADEVA: Dograditev 110 kV daljnovoda, Odlagališče odpadkov in gradnja sortirnice odpadkov Spoštovani predstavniki Lokalne oblasti in Župan MO Velenje g Srečko Meh Vsak človek v naši državi ima v skladu z 72. členom Ustave pravico do zdravega … Preberi več

WordPress theme: Kippis 1.15