COVID-19 in najnovejša ocena tveganja iz ECDC

– [] V Evropski uniji se srečujemo s situacijo, ki ni primerljiva z našimi dosedanjimi izkušnjami, ko je velik del držav Evropske unije zaprt in ko državljani potrebujejo upanje in dober zgled. Gre za nov sev Coronavirusa COVID-19, ki pri ljudeh še ni bil ugotovljen. Klinična predstavitev zdravljenja COVID-19 sega od blagih simptomov do hudih pljučnic. Danes se v bojuje  z virusom več kot miljarda ljudi,ki so v karanteni v  morda pretesnih stanovanjih . Toda izbire ni, če želimo preprečiti širjenje virusa in preprečiti zlom zdravstvenih sistemov. Vse to pa ima tudi vpliv na duševno vzdržljivost in zdravje ljudi.

– []ECDC- Evropski Center za preprečevanje in nadzorovanje nalezljivih bolezni natančno spremlja ta izbruh, vsakih nekaj dni zagotavlja oceno tveganja, znanstveno podprte podatke za javno zdravje in svetovanje državam članicam EU in Komisiji EU. Sodeluje tudi z večino centrov po vsem svetu, ki imajo podobno poslanstvo. Države članice EU so odgovorne, da same pripravijo in pravočasno izvajajajo  ukrepe.

– [] Od 31. decembra 2019 in 31. marca 2020 je bilo 770798 primerov COVID-19 po vsem svetu in 37272 smrti. V EU imamo 386000 primerov in 26110 smrtnih primerov v, 30% diagnosticiranih primerov COVID-19 je bilo hospitaliziranih in 4% hudih bolezni. V pozni oceni tveganja ECDC je razvidno, da se COVID-19 trenutno v EU šteje za zmerno tveganje za splošno populacijo in zelo visoko tveganje za starejše odrasle in posameznike s kroničnimi boleznimi. Tveganje za pojav široke razširjenosti v prihodnjih tednih je zmerno, če so uvedeni učinkoviti ukrepi, in zelo veliko, če ukrepi niso zadostni in če jih ljudje ne izvajajo. Obstaja tudi nekaj pozitivnih novic; EMA – Evropske medicinske agencije, da bo cepivo na voljo po 18 mesecih. Iz Wuhana , ki je vir COVID-19 prihaja vse več informacij, da se življenje po pandemiji počasi normalizira.

– [] Odpovedi letov in novih praznih letališč, zaprte meje, številna zaprta podjetja, zaprte univerze, šole, vrtci, odpoved vseh športnih in kulturnih dogodkov, življenje brez rokovanja, razkuževanje rok, samoizolacija, karantene, so nekatere ukrepi za pomoč pri preprečevanju prenosa virusa na neokužene. Hkrati povzročajo pričakovano gospodarsko in socialno krizo. Za reševanje le teh so v dogovarjanju tako na nivoju EU kot v vseh državah članicah celovite rešitve za krizno obdobje.

– []Kljub težki življenski preizkušnji  je pomembno, da se ne odzivamo panično, ampak z mislijo in skrbnostjo na vsakem koraku. To stisko zaradi neznanega nalezljivega virusa čutimo kot posamezniki, kot družine in kot družba. Morda pa lahko ta čas namenimo tudi razmišljanju o tem, kaj je v življenju pomembno in kaj manj pomembno. COVID-19 spreminja in bo spremenil naše življenje in naše navade.

WordPress theme: Kippis 1.15