O meni

Zofija Mazej Kukovič se je rodila v Črni na Koroškem in odraščala v družini sedmih bratov in sester v Belih Vodah, podalpski vasici pod Smrekovcem. Svoje otroštvo je preživela na kmetiji svojih staršev kamor se vedno znova rada vrača in od koder še danes črpa energijo in motive za svoje delo. Njeno življenje je po več kot dvajsetih letih bivanja v  Velenju, v zadnjih letih vpeto med Belimi vodami in Ljubljano. Njeni hobiji so planinarjenje, igranje tenisa, smučanje, plavanje, ljubezen do živali, pridelava zdrave hrane ter druženje in spoznavanje z novimi ljudmi.

Zofija je o svojem življenju in delu napisala knjigo  Voz na strmini (angleška verzija Simple philosophies for tough times), o njenem delu kot evropski poslanki pa še Požen’ Evropo ( angleška verzija Start Up Europe).

Zofija je v letošnjem letu zaključila mandat evropske poslanke.

Zofijina družina so življenjski sopotnik Drago, odrasli hčeri Mihela in Ina ter psička Didi.

Izobrazba

Zofija je po prvih razredih osnovne šole v času intenzivne industrializacije in praznjenja vasi koncala osnovno šolo v Šoštanju. Kot ena redkih deklet v tistem času se je vpisala na elektrotehnično srednjo šolo v Velenju. Po dokončani srednji šoli se je zaposlila v razvojnem sektorju v takratnem Rudniku lignita Velenje, ki je tvoril razvojno jedro za kasnejše podjetje ESO. To je bilo podjetje za razvoj in proizvodnjo rudarske tehnološke opreme. Ob zaposlitvi je nadaljevala tudi s študijem. Leta 1980 je diplomirala iz organizacije dela, smer informatika in leta 1989 še iz elektrotehnike, smer elektronika. V letu 1995 je vpisala mednarodni študij MBA na Brdu pri Kranju in ga zaključila leto pozneje. Funkcionalnih znanj s področja kriznega managementa je pridobivala v Teksasu na univerzi v Austinu, doma pa iz področja projektnega managementa.

Profesionalna pot

– V gospodarstvu: Iz prvih let dela v razvoju je po nekaj letih napredovala v projektantko sistemov krmiljenja in regulacij na tehnologijah v energetiki vse do takrat, ko je podjetje ESO zašlo v težave. Leta 1992 se je podjetje zaradi slabih poslovnih rezultatov razdelilo na dva dela, Zofija pa je prevzela vodenje podjetja ESO Montaža, ki je nastalo kot slabši del razdeljenega podjetja. Skozi študij in dodatna izobraževanja je pripravila in izvedla strateški prehod takratnega podjetja ESO Montaža v današnji Esotech d.d. Podjetje iz področja težke industrije, ki je bilo tedaj v velikih likvidnostnih in kadrovskih težavah, je popeljala v današnje internacionalno podjetje za obvladovanje visokih tehnologij na področju okoljevarstva. Poslovanje so razširili po svetovnih prestolnicah, kot je Berlin, Petersburg, Amsterdam, Shanghai, Peking? V Ljubljani je podjetje projektiralo in izvajalo mnoge projekte na podroćju okoljevarstva in energetike ter sodobnih komunikacijskih tehnologij. Bila je direktorica Gospodarskega interesnega združenja Ekološki grozd, v okviru katerega so se povezovala podjetja s centri znanja na področju okoljevarstva. Kot iniciatorka ustanovitve Tehnološke platform za vodo je povezovala delo najširših znanstvenih institucij in podjetij s tega področja. Najbolj vidne reference podjetja pod njenim vodenjem so nastajale v povezavi z univerzami in razvojnimi instituti. Podjetje je dobilo tudi najvišje državno priznanje za Poslovno odlčnost. Julija leta 2007 so jo sodelavci, ki so kasneje lastninsko prevzeli podjetje, v njeni odsotnosti razrešili, ko je bila na službeni poti na Kitajsko. Kot solastnica podjetja jim je zatem  prodala svoj lastniški delež.

– V politiki: Leta 2007 je bila imenovana v vlado kot ministrica za zdravje. Najbolj vidni rezultati v njenem mandatu so bili dokončana gradnja Pediatrične in Nevrološke klinike v Ljubljani, sprejem Zakona o duševnem zdravju in sprejem Zakona o pacientovih pravicah ter sprejem Resolucije o dolgoročnem planu zdravstvenega varstva. Med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije je predsedovala Svetu ministrov za zdravje. Rezultat predsedovanja na področju zdravja je viden tudi v novem odnosu skupne evropske politike do zdravja. Celovito obvladovanje raka je bil eden izmed ključnih sklepov predsedovanja ter s tem nova politična prioriteta v Evropi. V stranki SDS je predsednica Gospodarskega foruma, predsednica Odbora za zdravstvo in članica Izvršilnega odbora. Njena zavzemanja so  usmerjena v obvladovanje gospodarske krize in vzpodbujanje podjetništva. Na področju zdravstva pa v reforme, ki bi bile v korist, ne pa na škodo pacientov.  Od leta 2010-2014 je bila članica  Mestnega sveta Ljubljana in je delovala v Odboru za gospodarske zadeve. V letu 2009 je bila skladno z Lizbonsko pogodbo izvoljena v Evropski parlament. Kot poslanka v Evropskem Parlamentu in članica skupine Evropske ljudske stranke je delovala v Odboru ENVI – Odbor za okolje in zdravje, ter v Odboru ITRE- Odbor za Industrijo, razvoj in energetiko. Bila je članica stalne delegacije za Indijo. Podrobnejše reference in vsebine  iz časa delovanja v Evropskem Parlamentu so razvidne na www.europarl.europa.eu mep ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ. Z nastopom mandata konec leta 2011, je pričela z iniciativo Požen’ Evropo katere cilj je bil povezovanje dela v Evropskem parlamentu skozi vzpodbujanje novih rešitev za zaposlovanje mladih in razvoj novih priložnosti za lokalne skupnosti. V sklopu te pobude je v Sloveniji potekal letni natečaj z delavnicami Hrana za zdravje in delovna mesta, v katerega so se vključevali  posamezniki, vrtci in šole, ter kmetje, skupaj več kot 300 natečajnikov.

Danes

V letu 2015 se je upokojila z vizijo, da je sedaj njen čas, ko lahko ustvarja le na tistih področjih, v katerih ima največje zadovoljstvo in prostovoljno pomaga ljudem na mednarodnem nivoju. Postala je aktivna članica Združenja nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta, s sedežem v Bruslju. V okviru Campus programa občasno predava po Univerzah v Evropi o vsebinah o poslanstvu evropskih institucij. V svojem rodnem kraju pa razvija iniciative o možnostih večje povezanosti ljudi z naravo in naravnimi zakonitostmi ter s samim seboj.

V letu 2016 je bila iz strani Evropskega parlamenta imenovana za članico Management Boarda Evropske Agencije za zaščito in nadzor nad boleznimi – ECDC, s sedežem v Stockholmu, kjer zastopa stališča Evropskega Parlamenta. V tem organu deluje kot članica Nadzornega Odbora in članica Organizacijskega Odbora za zunanjo evaluacijo Agencije.

V letu 2018 je bila izmed 28 predstavnikov držav Europske Unije, predstavnikov Evropske Komisije in Evropskega Parlamenta izvoljena za podpredsednico Management Boarda ECDC. Ta položaj ji daje možnost širjenja pripadnosti k vrednotam Evropske Unije, k zaščiti državljanov Evropske Unije predvsem pred boleznimi, ki jih prinaša globalizacija, migracije in globalni turizem, ter težnjo k močnejšem sodelovanju vseh držav Evropske Unije.

Civilne iniciative in združenja

Zofija je aktivna v različnih civilnih združenjih, bila je predsednica nogometnega kluba Šmartno ob Paki, predsednica Naravovarstvene zveze Smrekovec in članica humanitarnih združenj. Bila je med ustanovnimi članicami Upravnega odbora Europa Donna za boj proti raku na dojki. Organizirala in predavala je na slovenskih in mednarodnih konferencah s področja varovanja okolja in s tem povezanega zdravja, poslovne odličnosti, inovativnosti in prenosov znanj z inštitutov v prakso. Do prevzema funkcije ministrice je bila članica številnih strokovnih združenj, med drugim članica Upravnega odbora Združenje Manager in članica Upravnega odbora GZS za regijo SAŠA.

Priznanja in nagrade

Zofija je za svoje delo prejela številna priznanja, med drugim leta 2002 nagrado za dosežke prenosa znanja z inštitutov v prakso s strani Inštituta Jožef Štefan, leta 2006 je bila izbrana za Delovo osebnost leta na področju gospodarstva, leta 2007 je prejela priznanje Združenja za projektni management za razvoj projektnega managementa v Sloveniji. Sama pa je najbolj ponosna na to, da ji je kljub življenjski strmini uspelo uravnotežiti življenje med profesionalnim in zasebnim in da ima okrog sebe ljudi, ki jih ima rada in da ji njeno zdravje in kondicija omogočata delo za javno dobro.

WordPress theme: Kippis 1.15