Požen’ Evropo

MOTIV ZA MOJO NOVO KNJIGO “START UP EUROPE”

Knjiga je moja osebna zgodba doživljanja evropskih politik kot poslanke v Evropskem parlamentu. Pred politično karijero sem bila direktorica podjetja 15 let. To obdobje je povečalo mojo občutljivost do ljudi, ki so brezposelni in njihovih stisk. Kasneje sem se kot Ministrica za zdravje srečevala z izzivi kroničnih bolezni kot boleznih sodobnega časa in spoznala, da je zdravje neprecenljiva vrednota,ki se je zavedajo bolj tisti, ki jih je nanj opozorila bolezen.

Delovanje EP v letih 2009 do 2014 je zaznamovala velika ekonomska kriza, kriza vrednot in brezposelnosti predvsem mladih. Hkrati je javno zdravje in varna hrana postajala čedalje močnejši člen v verigi evropskih politik.

Kako povezati izzive na področju hrane, zdravja in novih zaposlitvenih proiložnostih? Na to vprašanje sem iskala odgovore ne samo skozi delo v Evropskem arlamentu ampak tudi skozi aktivnosti v moji domovini Sloveniji. Skupaj z znanstvenimi instituti in z ekipo mladih sem v dveh letih izpeljala motivacijsko iniciativo HRANA ZA ZDRAVJE IN DELOVNA MESTA. Izmed več kot 500 sodelujočimi posamezniki, šolami in drugimi ustanovami se je izkazalo kolik potencial imamo na tem področju tako za samozaposlitve kot za bolj zdravo prehranjevanje.

“Start up Europe” je poziv k hitrejšemu reševanju krize v Evropi in poziv k skupnemu delovanju in k obuditvi temeljnih vrednot, med katere sodi tudi spoštovanje in ljubezen do zemlje in pridelave hrane.

Dobre prakse podajajo posamezniki in ustanove, ki z inovativnim pristopom ozaveščajo predvsem mlade o pomenu pridelave hrane. Metaforično povedano, “Povežimo motiko z računalnikom” in poiščimo nove priložnosti za mnoge, ki iščejo priložnost za samozaposlitev.

WordPress theme: Kippis 1.15