Jabolka so pametna rešitev za zdravje

Volilni štab kandidatke Zofije Mazej Kukovič so v prvem tednu novembra pričeli z akcijo: Jabolka so pametna rešitev za zdravje. Po okoliških hribih in sprehajalnih poteh Šaleške doline so ob jutranjih urah čakala jabolka. Akcija je vzpodbuda in nagrada za vse aktivne ljudi, ki se zavedajo zdravega načina življenja in da je zajtrk pomemben del dneva. Z ozirom na to, da gremo v Sloveniji v povprečju 7 krat na leto k zdravniku, Nemci pa 4 krat, je jasno da imamo še veliko priložnosti izboljšav.

WordPress theme: Kippis 1.15