Obvladovanje krize s preglednim upravljanjem podjetij

V Evropi je tudi kriza klicala na spremembe in na večjo odgovornost pri upravljanju podjetij. Evropska komisija je v letu 2011 izdala zeleno knjigo o upravljanju podjetij, h kateri v Evropskem parlamentu predlagamo dopolnitve skozi Resolucijo. Poudarjamo, da bi moral podjetniški sektor upoštevati socialne, etične, okoljske in družbene pomisleke. Podjetja morajo ustvariti tesnejše vezi med družbenim okoljem, v katerem delujejo in rastejo.

Pregledno in odgovorno upravljanje podjetij ter vprašanje zaupanja, so pomembni temelji za obvladovanje gospodarske in socialne krize. Državljanke in državljani, ki doživljajo varčevalne ukrepe na svoji koži, pričakujejo odgovornost za slabe prakse v preteklosti in odpravo le teh v prihodnosti.

Stečaji in slabe prakse nas morajo naučiti, da ne bo več prihajalo do neetičnih prevzemov in do masovne izgube delovnih mest. Pri tem je ključno tudi vprašanje odgovornosti tistih, ki so šli preko meja in bank, ki so posojala denar neupoštevajoč velika tveganja. Danes ni kreditov za mala podjetja, banke pa se obnašajo po načelu “če te enkrat piči kača, se bojiš vsake vrvi”.

Resolucija poudarja, da je nujno uvesti strog nadzor in nova pravila v smislu preprečitve škodljivih praks v zvezi s plačami in dodatnimi nagradami vodilnih v podjetjih. Plače vodilnih bi morale biti odvisne od dolgoročne uspešnosti podjetij. Slednja se mora med drugim meriti preko odnosa do zdravja in varnosti pri delu, kakor tudi preko zadovoljstva zaposlenih. Skozi pregledno upravljanje podjetij morajo imeti vsi delničarji enak dostop do informacij, ne glede na njihov delež.

Resolucija poudarja, naj podjetja bolj učinkovito razvijajo in spodbujajo talente ter znanja moških in žensk. Podjetja morajo zagotoviti enake možnosti in prispevati k primernemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Pri tem je pomembno vzpostaviti družbeno okolje, v katerem bodo lahko ženske na vodilnih položajih v podjetjih in hkrati matere ter žene.

Zofija Mazej Kukovič

Izjavo poslanke si lahko ogledate na povezavi: Obvladovanje krize s preglednim upravljanjem podjetij

WordPress theme: Kippis 1.15