Goljufije pri silikonskih vsadkih za ženske prsi

Kult večne lepote in mladosti na eni strani, na drugi strani pa vse večja obolelost žensk za rakom dojk, prinaša vse pogostejše potrebe po silikonskih vsadkih.

Vsadki niso trajni, še huje pa je, če prihaja do goljufij proizvajalcev, ki so povezane s slabo kakovostjo tega medicinskega pripomočka. Francosko podjetje PIP je plasiralo na trg 400.000 vsadkov dvomljive kakovosti, ki namesto odobrenega medicinskega, vsebujejo industrijski silikon.

Podatki za Anglijo, Nemčijo, Francijo in Španijo pa kažejo, da je bilo tam z njimi opravljenih približno 100.000 operacij. Za ženske in dekleta na žalost to pomeni veliko tveganje, da pride do vnetja in do nujnosti zamenjave.

Zato smo v Evropskem parlamentu predstavili Resolucijo, na osnovi katere bo Evropska komisija pripravila strožjo zakonodajo na področju medicinskih pripomočkov. Velika pozornost bo v novi zakonodaji namenjena tudi vsadkom za kolke. V Evropski uniji je nujna uvedba registrov pacientov z vsadki in njihovo spremljanje. Ljudem mora biti omogočen dostop do podatkov, ki prikazujejo različna odstopanja v njihovi kakovosti.

Bistvenega pomena je, da bo posodobljena zakonodaja, ki jo je na osnovi goljufije podjetja PIP vzpodbudil Parlament, povečala nadzor v smislu preprečitve podobnih neetičnih dejanj. Z Resolucijo pozivamo k jasnim pravilom o kazenski in civilni odgovornosti. Pozivamo vse države članice, naj združijo svoja poročila o zapletih v centralizirano bazo podatkov, ki bo omogočala nadzor.

Živimo v času, kjer vlada v družbi kult večne mladosti in umetno ustvarjene lepote. Priložnost za našo družbo je v zgledu in ozaveščanju, predvsem mladih, da lepota prihaja od znotraj, da prihaja iz dobrih odnosov, iz ustvarjalnosti in pomoči drugim, ne pa iz silikona.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15