Nagovor ob dogodku Model evropskega parlamenta mladih

Gimnazija Ljutomer, 26.3.2012

Drage mlade dame in gospodje, dragi mladi potencialni člani evropskega parlamenta.

Dobrodošli v Sloveniji, v mladi evropski državi, deželi zdravja in turizma. Kot poslanka Evropskega parlamenta sem se z veseljem odzvala vašemu današnjemu povabilu.

Ni več novo, da nas danes pesti kriza. je pa pretresljivo, da je v Evropi več kot 5 milijonov mladih brezposelnih. Ravno mladi ste del rešitve in ne del problema. Mladi, ki znate izkoristiti prednosti širokopasovnih omrežij, ki obvladate več jezikov in odraščate v okolju, kjer vlada mir in ustvarjalnost. Ideja je bistvo vsakega začetka in mladi imate sveže in neobremenjene ideje, potrebujete le znanje in pogum, da jih uresničite. Kljub temu, da je kriza v EVROPI v letu 2012 bolj izrazita kot drugje, si večina mladih iz sveta želi, da bi imeli primerljivo kakovost življenja, kot jo imamo v Evropi.

V EP namenjamo največ pozornosti obvladovanju krize, pri tem pa je največja prioriteta obvladovanje brezposelnosti mladih. Kako uvesti več podjetniškega duha v procesu izobraževanja?

Tveganje je sestavni dela podjetništke kulture. Za obvladovanje tega, pa potrebujemo podporno znanje in okolje. Le to je odgovornost nas, politikov. Podjetniškega duha je v evropskih izobraževalnih procesih premalo, zato imate mladi tudi premalo samozavesti pri tem, da bi ideje tudi udejanili v podjetništvu.

Vsak dijak in študent bi morda vsaj eno leto izobraževanje moral imeti v tujini. Tudi delavne izkušnje iz mednarodnega okolja postajajo nujne za konkurenčno prednost posameznika. Sistem izobražveanja bi moral bolj slediti globalnim razvojnim trendom. Le ti so naravnani na informacijske tehnologije, mobilnost, varovanje okolja, energetiko, zdravstvo, socialno podjetništvo, turizem in prehrano.

Kot poslanka sem skupaj z mojo mlado ekipo pričela z iniciativo ?Požen Evropo?. Cilj iniciative je spodbuditi vas mlade, da bolje spoznate pomembnost naše evropske družine, delom parlamenta in da se aktivneje vključite v diskusije. Da se zavedate prednosti, ki jih imamo v skupni Evropi in da se zavedati njenih korenin in vrednot.

Pozdravljam vaš model Evropskega parlamenta in upam, da je med vami nekaj bodočih aktivnih evropskih poslancev. Želim vam veliko novih idej in prijateljstev, ki jih boste spletli danes za jutri.

Kot je dejal Steve Jobs,? stay hungry, stay foolish?. Nikoli ne nehajte sanjati in naj vas ne bo strah poskusiti.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15