Obzorje 2020 ? odlična znanost za svetlejšo prihodnost

Obzorje 2020 bo z 80. milijardami evrov tretji največji Evropski program. To bo glavni Evropski instrument, ki bo spodbujal inovacije in razvoj v državah članicah ter dvignil konkurenčnost Evrope na svetovni ravni. Podpiral bo tri ključne stebre: odlično znanstveno podlago, vodilno vlogo industrije in trajnostno in vključujočo družbo. Delovanje programa bo temeljilo na poenostavitvi in zmanjšanju birokracije ter na ustvarjanju novih priložnosti za podjetja, raziskovalce, s posebno pozornostjo na mladih.

V Evropi se moramo zavedati, da sta znanost in inovativnost ključni za konkurenčnost na svetovnem trgu. Povedano drugače, odlična znanost pomeni odlično gospodarstvo. V primerjavi z ZDA in Kitajsko je Evropa počasnejša pri raziskavah. Če želimo doseči raven vodilnih, do leta 2020 v Evropski Uniji potrebujemo 1 milijon dodatnih raziskovalcev!

Profesor Dr. Burton Lee, predavatelj na Stanfordski univerzi in glavni govornik na razpravi v Evropskem parlamentu meni, da so Evropske univerze preveč izolirane. Predstavil je uspešne modele univerz in pozval vse države članice k reformam v izobraževalnem sistemu. Poudaril je, da morajo raziskave temeljiti na svetovnem trgu idej.

Obzorje 2020 bo priložnost za vso Evropo. Okrepili bomo raziskovalni kapital in tako pripomogli k odpravi finančne ter družbene krize. V ta namen se bodo morala podjetja povezovati med seboj in s centri znanja. S pripravo projektov pa morajo začeti že danes!

Izjava poslanke Zofija Mazej Kukovič: Obzorje 2020

WordPress theme: Kippis 1.15