Kmetijstvo v Evropi

Razmerje med kmeti, predelovalno industrijo, trgovci in potrošniki postajajo nevzdržna. Stroški, katerim so izpostavljeni naši kmetje so ogromni. Cena hrane se dviguje, kmetje od tega nimajo praktično nič. Dvigujejo se stroški energentov in semen, ki jih kupujejo kmeti. Potrošniki imajo na razpolago velikokrat nekakovostno in drago hrano. Majhne družinske kmetije posebej v hribovitih področjih, so na meji preživetja. V kmetijstvu ni pravične porazdelitve dodane vrednosti. Zato je v Evropskem parlamentu v razpravi kmetijska reforma, katera bi naj prišla v veljavo v začetku leta 2013. Dobavne verige od potrošnika do kmeta so predolge in predrage.

Reforma skupne kmetijske politike bo vključevala spodbujanje uporabe sezonskih proizvodov, stimuliranje lastnih alternativnih virov energije, zmanjšanje vplivov na okolje, izboljšanje energetske učinkovitosti na kmetijah, mehanizem za zaščito manjših kmetij, diverzifikacijo poljščin in spodbujanje inovativne proizvodnje hrane na podeželskih območjih.V naslednji finančni perspektivi je predvidenih je 180 miljard evrov za spodbujanje kmetijstva in pridelave hrane. Velika priložnost tudi za slovensko podeželje in za slovenskega kmeta.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15