Bill Gates ponovno v Evropskem parlamentu, tokrat v Bruslju.

Po povabilu Evropskega parlamenta, je bil Bill Gates 24. januarja 2012 glavni govorec v Bruslju na zasedanju Odbora za razvoj. Predstavil je svoje široke izkušnje v boju proti revščini kot sopredsednik fundacije Bill & Melinda Gates. Poudaril je delo Evropske Unije, ki ga je opisal kot zgled za ostali svet. V njegovih besedah, EU nudi edinstvene izkušnje na področju regionalnega in ekonomskega sodelovanja in je skupinsko pokazala svojo radodarnost v preprečevanju na milijone žrtev revščine. Dela še ni konec, saj je še vedno več kot 2 milijardi ljudi na robu preživetja. Danes smo v Evropskem parlamentu razpravljali o paradoksih.

Tretje države nimajo hrane, zdravil in cepiva proti nalezljivimi bolezni. Še vedno umre osem milijonov otrok na leto pred petim letom starosti. Pred petdesetimi leti pa jih je umrlo dvajset milijonov pred petim letom starosti. O tem je predaval danes Bill Gates, ki s svojo fundacijo deluje široko po svetu predvsem v smislu zagotavljanja zdravil, cepiv in hrane.

Gospod Gates je svoj pogled na darovanja opisal s tem, da so ga altruizma naučili starši. Prav je, da se vsak zaveda kako lahko s svojimi dejanji doseže velike rezultate. Rezultati raziskave, ki jo je opravila Fundacija, so pokazali, da kar 70% Evropejcev meni, da je razvojna pomoč tretjim državam pomembna vrednota. Tudi to nas zavezuje, da si bomo še naprej prizadevali za izboljšanje pogojev življenja v nerazvitih državah.

Pri delovanju Fundacije poudarja dva načina pomoči, zdravstveno in kmetijsko. Zdravstvena oblika kaže zelo dobre rezultate pri izkoreninjanju otroških bolezni ? umrljivost otrok se je zato v nerazvitih državah zelo zmanjšala. Vlaganje v razvoj kmetijstva pa pomeni več hrane za ljudi na nerazvitih območjih.

Svoj govor je končal z dvema ključnima pomislekoma, s katerima se srečujejo donatorji. Prvi pomislek je, da denarna pomoč določeni državi nekako zavira njeno lastno angažiranje za napredek. Drugi pa, da pomoč ne pride v prave roke. Meni, da je veliko primerov, ki lahko ovržejo ta dva pomisleka. Korupcija je večinoma zgodovinski problem, ki je bila vpletena s politiko hladne vojne. Bill Gates meni, da programi kot so Global Fund dandanes sami uspešno vodijo boj proti korupciji v svojih dejavnostih. Najbolj važno pa je, da darovalci vidijo učinke pomoči in se po teh odločijo, kam in kako bodo darovali.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15