Skupno mnenje slovenskih poslancev Evropske ljudske stranke o sporazumu ACTA

V zadnjih dneh smo prejeli veliko število sporočil in vprašanj, ki se nanašajo na sporazum ACTA (Anti-counterfreiting Trade Agreement).

Predstavniki Evropske komisije so podpisali mednarodni trgovinski sporazum ACTA 26. januarja 2012 v Tokiu. Po podpisu ACTE s strani predstavnikov Evropske unije in držav članic bo Evropski parlament formalno obveščen o uvedbi “postopka odobritve”, kar naj bi se zgodilo konec februarja.

ACTA je mednarodni sporazum, zato je za njegovo uveljavitev potrebno soglasje Evropskega parlamenta. Vendar Parlament ne more spreminjati besedila sporazuma, pač pa ga lahko le odobri ali zavrne.

Razprave o ACTI bodo znotraj Parlamenta potekale v Odboru za mednarodno trgovino, v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter v Odboru za pravne zadeve. V omenjenih odborih bo posvetovanje potekalo pred glasovanjem na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta poleti 2012.

V kolikor Evropski parlament podpre sporazum in bo v državah članicah zaključen postopek ratifikacije, bo moral Svet EU sprejeti končno odločitev za potrditev sporazuma in njegovo uveljavitev med Evropsko unijo in drugimi podpisnicami sporazuma. V nasprotnem primeru se bo postopek zaključil. Sporazum velja za podpisnice, četudi ga Evropski parlament ne sprejme.

Evropski poslanci politične skupine Evropske ljudske stranke (ELS) zagovarjamo demokratičnost in transparentnost. Menimo, da je kakršnokoli opredeljevanje v tem trenutku preuranjeno.

Hvaležni smo vam za vse vaše komentarje, ki ste jih poslali, prav tako pa so dobrodošli vsi argumenti, ki bodo prispevali k bogatejši razpravi. Naj vas ob tej priložnosti tudi povabimo na seminar o sporazumu, ki bo potekal 1. marca 2012 v Evropskem parlamentu.

 

——————————————————

 

Program dela v odboru za mednarodno trgovino

? Prva razprava: 29. 2. – 1. 3. 2012

? Seminar: 1. 3. 2012

? Druga razprava: 26.- 27. 3. 2012

? Predstavitev osnutka poročila: 25. – 26. 4. 2012

? Glasovanje v odboru: 29. – 30. 5. 2012

? Glasovanje na plenarnem zasedanju: junij 2012

 

Zofija Mazej Kukovič

 

WordPress theme: Kippis 1.15