Znanje je moč prenesti v življenje

?Znanje je moč prenesti v življenje. Imamo 20000 ha zemlje, ki je rodovitna, a neobdelana. Tudi to je naša in vaša priložnost. Z ljubeznijo do zemlje, ki so nam jo dali naši starši.?

V četrtek, 19. septembra, je evroposlanka Zofija Mazej Kukovič (SDS, EPP) gostila javno tribuno v okviru projekta Hrana za zdravje in delovna mesta.

Tokratno srečanje je bilo namenjeno predvsem povezavi med hrano in zdravjem. Danes se premalo zavedamo, v kolikšni meri je naše zdravje odvisno od hrane, ki jo zaužijemo. Posegamo po izdelkih, ki nam jih ponujajo v trgovinah in pozabljamo, da lahko marsikaj pridelamo sami.

Poslanka Zofija Mazej Kukovič, ki v evropskem parlamentu deluje v odboru ENVI, odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, nemalokrat poudarja, da moramo na hrano gledati kot na naše vsakodnevno zdravilo. Prepričana je, da je znanje moč prenesti v življenje: ?V EU je v naslednjem obdobju 80 milijard eur namenjenih mladim, ki se bodo opogumili in se samozaposlili. Vendar je ta denar potrebno znati porazdeliti. Potrebno je biti inovativen in znati izkoristiti tisto, kar je na voljo. Imamo pa zemljo, imamo znanje in nekateri tudi še ljubezen do zemlje. Umazati si roke z zemljo ni sramota. Starši so me učili, da je to vrednota, da je to nekaj lepega, ki ti daje tudi toplino.? je poudarila Mazej Kukovičeva.

Evropska poslanka je udeležence seznanila tudi z nekaterimi prizadevanji evropske politike. ?Potrebna je delna reindustrializacija Evrope. Vse, kar je bilo preseljeno v kraje, kjer je delala poceni delovna sila, je potrebno ponovno vzpostaviti. 25 milijonov brezposelnih je potrebno nekje zaposliti.? Opozorila je tudi na priložnosti, ki se kažejo zaradi staranja evropejcev in potrebo po medgeneracijskem sodelovanju. V vseh smereh je potrebno iskati poti naprej. ?Na področju zdravja delamo na zakonodaji, ki predpisuje večjo preglednost nad ceno zdravil, kontrolo nad širjenjem nalezljivih bolezni in umik določenih za zdravje škodljivih snovi iz vsakodnevnega življenje. Zdrava življenjska doba je tisto, kar si vsi želimo. Seveda pa moramo za to pravzaprav delati od prvega dne. Za to, da bomo lahko čimdlje živeli kot želimo, z mladostnim žarom,? je povedala Mazej Kukovičeva.

Svoje znanje sta z udeleženci delili Alenka Humar Košorok, strokovnjakinja za zdravo hrano, zdrav način življenja in mednarodno certificirana učiteljica joge ter doktorica medicine Katja Kogovšek iz Onkološkega inštituta, enote za klinično prehrano. Humar Košorokova je udeležencem položila na srce, da je potrebno pri prehranjevanju uporabljati zdravo pamet. ?Na naši slovenski zemlji imamo dovolj virov in še več znanja, da lahko izrabimo to, kar imamo.? Zato priporoča dobro, zdravo, doma pridelano zelenjavo. Kogovškova pa se je osredotočila na pomen hrane v procesu samega zdravljenja. Zdrava prehrana je tista, ki nam omogoča kvalitetno staranje, brez kroničnih obolenj, ter normalno in dobro življenje. Poudarila je, da moramo poleg zdrave prehrane poskrbeti tudi za ustrezno redno telesno dejavnost.

 

Ekipa mladih, ki sodeluje v pobudi evroposlanke Mazej Kukovičeve Požen’ Evropo, je v zaključku predstavila še nekaj zanimivih podjetniških praks na področju pridelave zdrave hrane, kot so: Pridelano s srcem, Kmetija Matic, Podjetje  Evrosad,  Oljarstvo Kocbek, Ekokmetija Mlinar, Zdrava juhica, Agropošta in Moja štacuna. Poslanka Zofija Mazej Kukovič pa jih je spodbudila z besedami ?Mladi niste problem, ste del rešitve. Samo aktivirajte se!?

V razpravi so s svojimi vprašanji in idejami sodelovali tudi številni udeleženci javne tribune. Za konec so se udeleženci strinjali z mislijo evropske poslanke ?Še vedno živimo v čudoviti in zdravi deželi. Zavedati se moramo, kako je pomembno, da pojemo jagodo, da lahko pojemo doma pridelan česen in da, če imamo malo povišan pritisk, ne gremo takoj k zdravniku. O pomenu prehrane za zdravje pa moramo ozaveščati tudi druge.?
***
Za dodatne informacije se obrnite na:

Špela Menih Novak, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič,  +386 (0)591 58 672info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15