Kritične surovine: ravnotežje med zdravjem in okoljem na eni in tehnologijo ter industrijo na drugi strani

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je v Evropskem parlamentu v Bruslju gostila konferenco o kritičnih redkih surovinah. Spregovorila je na temo kritičnih surovin v zdravstvu in okolju.

Danes, 5 let po začetku krize v Evropski uniji, imamo zmerno gospodarsko rast in posledično lahko pričakujemo več delovnih mest. Še vedno pa je 27 milijonov brezposelnih in od tega 5 milijonov mladih. V EU in državah članicah je nujno potrebno odstraniti ovire za novo zaposlovanje.

Evropski parlament je v resoluciji iz leta 2011 izrazil podporo za kritične surovine v Evropi, od katerih je odvisna evropska industrija ter Evropejke in Evropejci. “Potrebno je dobiti ravnotežje med zdravjem in okoljem na eni strani in tehnologijo in industrijo na drugi strani. Kot ima vsako zdravilo stranski učinek, ima tudi vsaka tehnologija učinke na okolje,” je povedala Zofija Mazej Kukovič.

“Obvladovanje bolezni je še posebej pomembno za EU. Da bi razvili pomembne inovacije pa moramo imeti na voljo najboljšo možno tehnologijo in materiale. Večina razvoja v zdravstvu temelji na redkih materialih, vključno z berilijem. Telemedicine ne moremo razvijati brez mobilnih naprav. In celo te naprave potrebujejo kritične surovine za razvoj,” je nadaljevala evropska poslanka.

Veliko priložnosti je v bolj sistematični uporabi odpadkov in večji učinkovitosti pri uporabi materialov: “V EU imamo še vedno veliko prostora pri učinkovitem recikliranju in ponovni uporabi ter tudi pri iskanju substitutov. To nam bo pomagalo razpršiti možnosti nabave. Ob vsem ostalem razvoju pa ne smemo pozabiti na razvoj standardov za varnostna pri delu, saj so nekateri od teh materialov strupeni,” je Zofija Mazej Kukovič opozorila tudi na zdravje delavcev.

“Redke surovine so kritične za EU in za našo prihodnost. Nujno so potrebne za to, da obdržimo prednost, ki jo imamo v znanosti in inovacijah. Ne moremo govoriti o rasti in delovnih mestih na eni strani, ne da bi spodbujali gonilnike rasti na drugi. Kot politiki moramo razumeti potrebe ljudi, potrebe trga, potrebe zdravstva in okolja. S transparentno metodologijo moramo najti ravnotežje v zakonodaji. Če tega ne bomo naredili, bo Evropa nazadovala v konkurenčnosti,” je svoj govor zaključila evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič.

Opomba:

Resolucija – učinkovita strategija o surovinah za Evropo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0364+0+DOC+XML+V0//SL

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096, mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15