Odpadki so lahko vredni zlata

Danes, 1. oktobra, je v Tehnopolisu v Celju potekal seminar z naslovom Sistem ravnanja z elektronskimi odpadki pred spremembami ? kako zmanjšati stroške in pridobiti več surovin? Seminar je potekal v znamenju implementacije nove Direktive o odpadni električni in elektronski opremi. Za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo bi lahko bilo v Sloveniji veliko bolje poskrbljeno, količina elektronskih odpadkov se namreč nenehno povečuje, medtem ko nimamo ustrezne infrastrukture in sheme, po kateri bi te odpadke učinkovito zbirali, predelali in spremenili v surovine.

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič se je seminarju pridružila preko videoprispevka, o omenjeni direktivi pa je povedala: ?Obstoječi zavezujoči cilj nove direktive o elektronskih odpadkih, ki čaka na implementacijo, je povečana stopnja zbiranja elektronskih  odpadkov na prebivalca. Od leta 2019 naprej, naj bi bilo 85% vseh elektronskih odpadkov ločenih. Nova direktiva vsebuje tudi orodja za učinkovitejši boj proti nezakonitemu izvozu odpadkov. Nadaljnje izboljšave so predvidene pri usklajevanju nacionalnih zahtev za registracijo in tudi poročanju. Tako se bodo administrativna bremena predvideno zmanjšala.?

Zofija Mazej Kukovič je posebej opozorila na problem nezakonitega ravnanja z odpadki, pri tem pa poudarila, da se iz Evrope ilegalno izvozi od skupnih 10 milijonov ton več kot 3,5 milijonov ton elektronskih odpadkov letno. ?To je za dolžino polnonaloženega vlaka v dolžini 4000km. Ta vlak bi bil tako dolg, kot je pot iz Celja do Nordkappa,? je dodala. Prav tako je večkrat izpostavila, da moramo iskati priložnosti povsod, tudi v smeteh – dobesedno. V času velike brezposelnosti, zlasti med mladimi, moramo gledati tudi tja, kjer mogoče podjetniških priložnosti sprva ne bi iskali: ?Tradicionalna delovna mesta, kot smo jih poznali včasih, niso več realnost. Kaže se nujna potreba po tem, da bi mladi svoje ideje implementirali v poslovnih priložnostih in samozaposlitvah. Koliko se jih zaveda, da je denar v smeteh, v odpadkih? Veliko priložnosti je v bolj sistematični uporabi odpadkov in v večji učinkovitosti pri uporabi materialov. V EU imamo še vedno veliko prostora pri recikliranju in ponovni uporabi ter tudi pri iskanju substitutov.?

Iskanje učinkovitih načinov ponovne uporabe odpadkov pomeni hkrati tudi trajnostno naravnanost, s katero bi zagotovili večjo varnost za človeka in okolje v katerem živimo s hkratnim ustvarjanjem novih delovnih mest. ?Odpadki in redke surovine so pomembnega značaja za EU in za našo prihodnost. Premalo se zavedamo, da so odpadki vredni zlata, če jih uporabimo na prijazen način do človeka in narave. S ponovno uporabo elektronskih odpadkov lahko obdržimo prednost, ki jo imamo v znanosti in inovacijah. Ne moremo govoriti o rasti in delovnih mestih na eni strani, ne da bi spodbujali gonilnike rasti na drugi.?

“Več Evrope lahko pomeni manj birokracije in več poenostavljanja. Čas je, da namenimo manj energije v to, da v Evropi tekmujemo med seboj. Čas je za povezovanje. Čas je, da povečamo aktivnosti v ekonomski tekmi zunaj Evrope. Za vse to pa je potrebno demokratično okolje, kjer je svoboda govora na prvem mestu, kar danes v naši domovini ni samoumevno,” je povedala Mazej Kukovičeva, ob koncu pa je dodala še: ?V Sloveniji je nujno vzpostaviti sistem, kjer bodo zaposleni s plačami in upokojenci s pokojninami živeli dostojno življenje. Čas je, da prepoznamo nove priložnosti tudi v elektronskih odpadkih. Državljanke in državljani pričakujejo rešitve.?

***

Za dodatne informacije se obrnite na:

Živa Vovk, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič,  +386 (0)591 58 672info@zofijamazejkukovic.net

 

WordPress theme: Kippis 1.15