Za to vlado je zdravstvo žal drugorazredna tema

SPOROČILO ZA JAVNOST

                                         Bruselj, 26. 11. 2013

STANJE V ZDRAVSTVU

 • vprašanje varnosti pacientov
 • različne predstave deležnikov o ciljih reforme v zdravstvu
 • korupcija
 • pomanjkanje zaupanja
 • primanjkovanje denarja
 • površen odnos vlade
 • slaba organiziranost, dolge čakalne dobe in čakalne vrste
 • odpor proti uvedbi e-zdravja
 • nesorazmernost med učinkovitostjo in plačami
 • k zdravniku gremo v povprečju 7x letno

 

ZAKAJ JE POTREBNO SISTEM IZBOLJŠATI?

 • ker je zdravje vir blaginje za celotno družbo
 • ker se povečuje število kroničnih bolnikov, danes jih je skoraj 400.000
 • ker imamo padec gospodarske rasti, posledično bo v zdravstveni blagajni vedno manj denarja
 • da vzpostavimo večjo mero zaupanja pacientov
 • ker se povečujeta naša povprečna starost in stopnja obolelosti

 

KAKO IZBOLJŠATI ZDRAVSTVENI SISTEM?

Recepte imamo. Manjkajo dobri kuharji.

1. Cilj reforme bi moral biti vzpostavitev ravnovesja med zadovoljnimi pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev. Potrebna je ohranitev sistema javnega zdravstva ter ravnotežja med javnimi zavodi in koncesionarji.

2. Boj proti korupciji. Osnova za to so usposobljeni kadri, ki so odgovorni za investicije, nakup zdravil in opreme ter vedo več od dobaviteljev. Drugi pogoj je uvedba odličnosti tako v procese zdravja kot tudi v procese poslovanja ter uvedba e-zdravja.

3. Vzpostavitev zaupanja med pacienti, zdravniki in drugimi izvajalci zdravstvenih storitev. Potrebna je uvedba informacijskih baz za vsakega pacienta in ozaveščanje pacientov zakaj ni za vsako zdravljenje potrebno k specialistu. Povečati moramo vlogo primarnega nivoja, zdravnik naj ima čas za pogovor s pacientom. Nujna je tudi poenostavitev administrativnih postopkov, uvedba načrtovanja časa in delovanje po principu “prazne” čakalnice.

4. Primanjkovanje denarja naj se nadomesti z bolj pregledno porabo denarja, z odličnostjo v procesih in z uvedbo realnih normativov. Tam kjer je to z vidika varnosti izvedljivo naj se uvaja telemedicina in zdravljenje na daljavo.

5. Površen odnos vlade: v evropskih politikah je zdravje skupni imenovalec vseh politik. Zdravje ljudi ni odvisno samo od sistema zdravstva in zdravstvene politike, temveč od vseh sektorskih politik. Vlada bi se morala tega zavedati!

6. Slabo organiziranost rešujejo ali pa zapletajo ljudje. Sistem zdravstva potrebuje usposobljene voditelje,  ki bodo spodbujali timsko delo, ki bodo znali obvladovati stroške, ki bodo pozorni na kakovost storitev za paciente in ki bodo imeli znanje in voljo za uvedbo e?zdravja.

7. Odpor proti uvedbi e-zdravja se napaja s koristmi, ki jih ponuja nepregleden sistem. Sistem je potrebno graditi od spodaj navzgor, s predpogojem videnja celotne slike. Za to so na razpolago tudi evropska sredstva. Nenazadnje pacientom ne bo potrebno opravljati enakih preiskav v vsaki ustanovi posebej. Hkrati brez sistema e-zdravja tudi zavarovalnice kupujejo zdravila in medicinsko opremo na nepregleden način.

8. Nesorazmernost med učinkovitostjo in plačami

Dela, ki ga ne merimo in zanj ne postavimo meril, ne moremo nagrajevati po učinkovitosti.

9. Kako zmanjšati obiske pri zdravnikih in specialistih

S programi ozaveščanja o zdravem življenjskem slogu ter povezanostjo med zdravo, kakovostno hrano in zdravjem. Pa tudi z boljšimi odnosi v naši družbi.

 

Zofija Mazej Kukovič

 

WordPress theme: Kippis 1.15