Za ponovno zaposlovanje, oživitev gospodarstva in za pogumne podjetniške ideje

Vsem obiskovalcem, ki iz Slovenije prihajajo k nam v Evropski parlament, želim sporočiti moje cilje. Zavzemam se za ponovno zaposlovanje, za novo gospodarsko rast in za pogumne podjetniške ideje. V preteklih tednih sem te misli delila z novinarji, profesorji, z državljankami in državljani.

Naša ključna vloga danes je oblikovanje politik za konkretne ukrepe in za nova delovna mesta. Najprej je potrebno oblikovati enotni evropski trg. Že danes ga spoodbujamo z nižjimi cenami mobilne telefonije za gostovanje v drugih državah članicah Evropske unije, s poenostavitvijo patentov, s poenostavitvijo plačil med posameznimi državi, in tudi z dobrim obveščanjem potrošnikov, kaj je modro kupiti ter kaj je zdravo. Z obveščanjem, kakšne so učinkovine posameznih zdravil, ne z zavajanjem potrošnikov. Reklamiranje zdravil naj gre v smeri lažjih odločitev za kakovostnejše življenje državljank in državljanov.

Moja pomembnejša prioriteta je tudi spodbujanje mladih k podjetništvu. Za podjetništvo je nujno imeti tudi pogum, ne samo znanja. Še posebej zato, ker je cilj Evropske unije, da bodo naša mala in srednje velika podjetja lahko izvažala tudi na druge trge, na daljne trge. Sistemom izobraževanja glede na svoje izkušnje še posebej priporočam, da podjetništvu dajo večji poudarek. Rezultati ankete med mladimi od 15 do 30 let, ki smo jo izvedli v Sloveniji kažejo, da je zanj še veliko prostora. In s tem potencial za novo rast in nova delovna mesta. In ne pozabimo, da je v Evropi pri 500 milijonov prebivalcev, 100 milijonov ljudi s posebnimi omejitvami, ki nam ponujajo priložnost za razvoj turističnih dejavnosti in turističnih destinacij. In hkrati tudi razvoj zdravstvenega turizma. Vse to je za Slovenijo še kako pomembno.

Da pa ne govorimo le o rasti, moramo govoriti tudi o varčevanju in to dvoje moramo vedno povezovati. Eno brez drugega ne gre. To sta dve plati medalje, ki ju je potrebno upoštevati. Ne smemo dopuščati, da prihaja do populizma, do populističnih politik, ki govorijo o tem, da bi se ali izključili iz Evrope ali da euro nič ne velja in da Evropa nima prihodnosti. Ne popustimo tem politikam. Vsi skupaj moramo verjeti, da je Evropa kot skupnost naša prava priložnost.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15