Iskrene čestitke ob dnevu Evrope!

Bruselj, 9. maj 2012

Spoštovani,

iskreno vam čestitam ob dnevu Evrope!

Prihodnost Evrope je v razumnem varčevanju, raziskavah ter razvoju, v širitvi, v enotnem trgu, v ohranitvi kulturne raznolikosti, tradicionalnih vrednot ter harmonije med mlajšimi in starejšimi. Evropa bo ohranila vodilno vlogo na področju tehnologij varovanja okolja, obnovljivih virov energije ter medicine. Evropa je že danes in bo tudi dolgoročno ostala med najbolj zaželenimi destinacijami na svetu.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15