Sporočila za gospodarstvo iz Strasbourga

Strasbourg, 24. maj 2012

Dobro vzdušje za nova delovna mesta

Veliko mladih brezposelnih bi lahko rešili z več podjetniškega duha, znanja in poguma. Nujno moramo v sistemih izobraževanja več pozornosti namenimo podjetništvu.

Poleg tega imamo še vedno dve hitrosti: hitrost in nuja podjetij po preživetju, razvoju in vstopanju na nove trge ter nekoliko manjšo hitrost odzivanja finančnih in drugih inštitucij na njihove potrebe. Za podjetja pa je najpomembnejša hitrost odzivanja inštitucij in poenostavitev postopkov.

Potrebno je tudi bolj odpreti komunikacijske poti do vseh podjetij, ki jih je v Evropi 23 milijonov. V vseh državah članicah obstajajo centri Evropske podjetniške mreže. V Sloveniji ima sedež v Mariboru. Vendar jih je po podatkih, ki so dosegljivi na njihovi spletni stani, v mrežo vključenih le nekaj sto (od skupno okrog 50.000). Kje je razlog za tako nizko informiranost podjetij o možnostih, ki jih daje Evropa? Večkrat so tudi inštitucije, ki imajo sedeže v posameznih državah, premalo aktivne. Verjetno pa so včasih tudi podjetja premalo inovativna pri iskanju informacij o evropskih priložnostih.

Evropa je na križišču krize. Evropske inštitucije, vključno z Evropskim parlamentom, se zelo zavedamo, da so mala in srednje velika podjetja hrbtenica evropskega gospodarstva. Komisija pripravlja akcijski načrt za investicije, rast in delovna mesta. Parlament je te zamisli podpiral od samega začetka. Države članice so danes bolj pripravljene ukrepati. Konec maja bodo izdana priporočila za posamezne države. Takrat bo predstavljen tudi pakt za stabilnost. Države članice bodo pozvane, naj izpolnijo obveze in naj vzpodbudijo rast in zaposlovanje. Za to pa seveda potrebujemo zdrave finance. Sredstva, ki jih porabimo za vračanje dolga, žal ne moremo investirati.

Za ustvarjanje novih delovnih mest moramo imeti predvsem dobro vzdušje in prepričanje, da zmoremo.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15