Za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi

V Evropskem parlamentu so poslanci glasovali o poročilu ?CARS 2020?, ki se zavzema za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi. Avtomobili prihodnosti bodo vir inovacij in kreativnih delovnih mest ter prijaznejši do zdravja in okolja. 

Avtomobilska industrija je eden ključnih stebrov evropske industrijske politike, ki kljub gospodarski krizi ostaja bistven dejavnik konkurenčnosti v Evropi. 12 milijonov delovnih mest je vezanih na sektor avtomobilske industrije, kar pomeni da predstavlja tudi temelj evropske blaginje. EU mora ohraniti svojo avtomobilsko industrijo ter mora stremeti k proizvodnji čim bolj energetsko učinkovitih in varnih vozil ter s tem ohranjati kakovostna delovna mesta. 

Zakaj je avtomobilska industrija ključna za Evropo?
        12 milijonov delovnih mest, ki so neposredno in posredno povezana s to industrijo,
        4 % BDP na evropski ravni,
        90 milijard EUR trgovinskega presežka,
        četrtina svetovne proizvodnje. 

Danes se evropska avtomobilska industrija sooča z mnogimi izzivi, kot so selitev proizvodnje v države v razvoju, spremembe na področju rabe virov ter padec povpraševanja po avtomobilih v Evropi. Tako je prodaja avtomobilov v Evropi padla iz 17 milijonov prodanih avtomobilov leta 2007 na 12 milijonov v letu 2012, kar je najnižja številka po letu 1995. Da bi se evropska avtomobilska industrija kar najbolje spopadla s temi izzivi so opredeljena štiri ključna področja delovanja: 1. naložbe v napredne tehnologije in financiranje inovacij, 2. izboljšanje pogojev na trgu, 3. izboljšanje konkurenčnost na svetovnem trgu, 4.  prestrukturiranje. Kot poseben element večanja konkurenčnosti je izpostavljeno povezovanje med podjetji (nabavna združenja, konzorciji, sodelovanje, združitve,?), saj bomo le na ta način kos vedno hujši mednarodni konkurenci. Posebna pozornost pa je namenjena tudi malim in srednje velikim podjetjem, ki zaradi svoje sposobnosti hitrega prilagajanja predstavljajo smer razvoja, ki jo je potrebno izkoristiti. Zato jim je potrebno omogočiti lažji dostop do kapitalskih trgov ter spodbujati njihovo vključevanje na trg. 

Vendar pa cilji načrta ?CARS 2020? niso le v spodbujanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, temveč je potrebno upoštevati tudi zdravstvene in okoljske vidike. Ključnega pomena je, da Evropska unija na tem področju deluje usklajeno, predvsem pa, da se zaveže pozitivni spirali razvoj, ki vključuje tako (eko)inovacije, zaposlovanje, rast in konkurenčnost kot tudi zdravje in okolje. 

Za konec se lahko vprašamo kam vodi prihodnost avtomobilske industrije. Ali bodo avtomobili prihodnosti upravljani daljinsko? Ali bomo prešli odvisnost od nafte? Na vsa ta vprašanja nam bodo najbolj inovativni prej ali slej podali odgovore v praksi.

WordPress theme: Kippis 1.15