Zdravje je tudi kot vrednota bistvena priložnost za razvoj Slovenije

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) se je danes udeležila srečanja z naslovom Zdrava prihodnost za vse generacije v organizaciji Svetniškega kluba SDS v Mestni občini Ljubljana. Skupaj z gostiteljico večera, mestno svetnico MOL, Mojco Škrinjar (SDS) in udeleženci, je odgovorila na premnoga vprašanja, ki se nam zastavljajo v zvezi z našo prihodnostjo.

Škrinjarjeva je udeležence v razmišljanje popeljala z vprašanjem: ?Ali mladi lahko že danes naredijo kaj za svojo prihodnost, za svojo prihodnjo zaposlitev? Podjetnost je to, da znaš idejo udejaniti. Da pa dobiš idejo, se moraš srečati s problemom in ga videti.?

Evroposlanka Zofija Mazej Kukovič je s predstavitvijo projekta Požen’ Evropo, natečaja Hrana za zdravje in delovna mesta ter orisom svojih prizadevanj in delovanja v Evropskem parlamentu med udeležence vnesla kar nekaj optimizma. ?Vesela sem, da se nas je danes tu toliko zbralo, ker lahko vidim, da se naše vrednote širijo. In če govorimo o vrednotah, je zdravje gotovo čisto na vrhu te vrednostne lestvice. V okviru različnih politik se dejansko govori o zdravju in blagostanju ljudi. Tega se ne zavedamo. In ena ključnih evropskih tem danes je, kaj bomo delali. Sama to povezujem z zdravjem.?

Poudarila je veliko priložnosti, ki so nam v Sloveniji dane in bi jih morali upoštevati kot priložnosti za razvoj. To so predvsem produkti, povezani z zdravjem, zdravo prehrano, turizmom, medicinskim turizmom, geotermalno energijo, zgodovino, kulturo. Potrebno je medgeneracijsko sodelovanje: ?Mi smo tisti, ki smo na veliko stvari pozabili. Tisti, ki smo pozabili, da je mogoče živeti tudi drugače, pozabili smo stare recepte, stare vrednote. Mladi pa so tisti, ki sploh ne vedo, kako se je včasih živelo. Tudi zato, ker mi vrednot, ki so nam jih naši starši dali, nismo prenesli naprej.?

?V našem natečaju Hrana za zdravje in delovna mesta, smo želeli ljudi spodbuditi, da začnejo razmišljati o štirih skupinah kmetijskih rastlin, ki so bile včasih v Sloveniji pogoste, danes pa jih skoraj ni več. Ni šlo samo za sajenje, odkrivali smo inovativnost, kreativnost, podjetniške ideje. Zgodb okrog našega natečaja je ogromno. Gre za to, da odkrivamo potenciale. In tega ni konec, s tem bomo nadaljevali! Tu je potrebno omeniti tudi zavezanost SDS k temu, da je od uravnoteženega razvoja podeželja odvisna tudi naša prihodnost.?

Zofija Mazej Kukovič je za konec poudarila, da je težnja sodobnega sveta biti čimbolj enostaven in da je potrebno poskušati živeti s čim manjšo porabo energije. ?Zavedati se moramo, da zmoremo živeti tudi drugače. Za kvaliteto bivanja v mestu je pomembna urejenost javnega prevoza, kolesarskih stez in parkov.?

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič je udeležencem podarila svojo novo knjigo Požen’ Evropo, gostiteljica ga. Škrinjarjeva pa je večer zaključila z zahvalo evroposlanki za zanimiv, oseben in hkrati strokoven prispevek in z željo, da udeleženci njene besede, pozitivne misli in ideje ponesejo med ljudi.

***

Več informacij:

Špela Menih Novak, pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič, Vila Bianca Velenje, +386 (0)5 91 58 672,info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15