Vzpostavitev podpornega programa za nadzor sledenja v vesolju

Danes so evropski poslanci, člani Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE), z veliko večino podprli poročilo o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju. 

Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je kot poročevalka za skupino Evropske ljudske stranke ob tem povedala: ?Vesoljski sistemi in nadzor v vesolju niso namenjeni le oddaljenim dejavnostim v vesolju, s katerimi povprečen evropski državljan nima stika. Vesoljski sistemi omogočajo tudi delovanje številnih uporabnih funkcij, ki jih državljani uporabljamo vsakodnevno. Ne da bi se zavedali se dnevno zanašamo na vesoljsko tehnologijo, ko uporabljamo televizijo, internet, mobilne telefone, GPS,…” Poleg tega so vesoljski sistemi postali bistveni tako za izvajanje politik EU kot tudi za pospeševanje tehnološkega napredka ter inovacij in konkurenčnosti. 

Po podatkih Evropske vesoljske agencije je približno 17.000 delcev v različnih orbitah nad nami, 10.000 teh je nastalo zaradi eksplozij ali trkov v orbiti. Vesoljske infrastrukture vedno bolj ogroža nevarnost trka med vesoljskimi plovili in, kar je še pomembnejše, med vesoljskimi plovili in vesoljskimi odpadki. Po razpoložljivih podatkih in ocenah znaša skupna letna izguba zaradi trkov in manevrov za preprečevanje trkov 140 milijonov evrov. Še pomembneje pa je, da lahko zaradi izgube satelita pride tudi do izgube kritične satelitske komunikacijske zmogljivosti, ki je v kriznih razmerah ključna za hitro, učinkovito odzivanje, ki lahko rešuje življenja. 

Ker vesoljski odpadki najbolj ogrožajo dejavnosti v vesolju je za zmanjševanje nevarnosti trkov nujno potrebno opredeliti in spremljati satelite in vesoljske odpadke. Na ta način se lahko upravljavce satelitov opozori na možnost trka in lahko svoje satelite premaknejo. Vendar pa Evropa zaenkrat še nima zmogljivosti, da bi sama sledila tem delcem in je pri nadzoru in sledenju v vesolju v veliki meri odvisna od Združenih držav Amerike. Podatki, ki jih dobi so torej enostranski in nepreverjeni. Evropa mora vzpostaviti avtonomen sistem nadzora v vesolju, da lahko zaščiti lastno vesoljsko infrastrukturo in zagotovi varnost izstrelitev. Zato je Evropska komisija predstavila predlog za vzpostavitev programa za mreženje Evropskih zmogljivosti za nadzor in sledenje vesolja, katerega sedaj obravnava Evropski parlament. Ključno je zagotoviti dolgoročni napredek, ki bo vodil do končnega cilja vzpostavitve neodvisnega sledenja delcev v vesolju. Mazej Kukovičeva zaključuje: “Vzpostavitev sistema nadzora in sledenja v vesolju je nujno potrebna tako z vidika uspešnega delovanja evropskega gospodarstva kot tudi za varnost vseh državljanov EU”.

 

WordPress theme: Kippis 1.15