Vprašanje in pisni odgovor Evropske komisije glede brezposelnosti mladih

Vprašanje Zofije Mazej Kukovič za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika

Zadeva: Informacije o ukrepih za spoprijem z brezposelnostjo mladih

Komisija je na neuradnem vrhu Evropskega sveta 30. januarja 2012 ustanovila osem skupin za ukrepanje, ki so bile napotene v osem držav članic EU z najvišjimi stopnjami brezposelnosti mladih (Italija, Španija, Grčija, Slovaška, Litva, Portugalska, Latvija in Irska), ter hkrati napovedala, da se bo 82 milijard evrov še nedodeljenih sredstev iz evropskih skladov namenilo pobudam v zvezi z brezposelnostjo mladih. Predsednik Barroso je 23. maja 2012 predstavil prve rezultate dela skupin za ukrepanje. Približno 7,3 milijarde evrov navedenih sredstev EU je bilo usmerjenih prek te pobude, da bi bila hitreje dodeljena ali prerazporejena v korist najmanj 460.000 mladih in 56.000 malih in srednjih podjetij.

Ali lahko Komisija pove:

  • ali je na voljo posodobljen pregled dela skupin za ukrepanje in posvetovanj z drugimi sedmimi državami, v katerih so stopnje brezposelnosti nad povprečjem EU (Bolgarija, Ciper, Francija, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska);
  • ali so na voljo natančnejše in novejše informacije o financiranih projektih in projektih v postopku odobritve, vključno s tistimi, ki bi lahko zadevali morebitne spremembe operativnih programov;
  • ali je bila opravljena analiza zgledov dobre prakse in izdelana strategija dolgoročnega ukrepanja za zaposlenost mladih;
  • ali je bilo opravljeno posvetovanje s kakšno mladinsko organizacijo, kot je bilo zahtevano v sporočilu Komisije, v katerem je bila predlagana pobuda ?Priložnosti za mlade?, in v resoluciji Parlamenta z dne 24. maja 2012 o priložnostih za mlade, in če je bilo, kdaj natančno, saj ne kaže, da bi bili doslej sprejeti kaki tovrstni ukrepi;
  • na katere ukrepe se je nanašal predsednik Barroso v govoru o poročilu o stanju v Uniji, ko je med drugim omenil uvedbo ukrepov ?svežnja za mlade? za uvedbo jamstva za mlade in okvira za kakovost poklicnega usposabljanja, ter kdaj jih bomo lahko videli;
  • ali so na voljo rezultati posvetovanj o okviru kakovosti za spodbujanje poklicnega usposabljanja;
  • kako napreduje pobuda ?Priložnosti za mlade? in kateri ukrepi so bili sprejeti?
Zofija Mazej Kukovič, MEP

Odgovor gospoda Andorja v imenu Komisije (27.2.2013)

Sveženj o zaposlovanju mladih , ki ga je napovedal predsednik Barroso, je bil sprejet 5. decembra 2012. Komisija je v tem svežnju predstavila svojo analizo, strategijo in najnovejše informacije o izvajanju pobude o priložnostih za mlade , ukrepe na ravni EU in 28 dosjejev za posamezne države z informacijami o sprostitvi ali spremenjenem načrtovanju porabe sredstev EU, zlasti za osem držav, določenih februarja 2012.

Doslej je bilo s to pobudo približno 16 milijard EUR sredstev EU namenjenih za pospešeno izvajanje ali prerazporeditev, od česar naj bi imelo korist najmanj 780 000 mladih in 55 000 MSP . Ti podatki se nanašajo na ponovno načrtovanje, ki je že bilo izvedeno, nedavno pa je bilo vloženo manjše število dodatnih zahtevkov za ponovno načrtovanje, zlasti Španije in Italije, ki še čakajo na odločitev Komisije.

Komisija se je posvetovala z zainteresiranimi stranmi, tudi z Evropskim mladinskim forumom. Posvetovanje na nacionalni ravni je bilo prepuščeno državam članicam. V letih 2010?2011 so potekala obsežna posvetovanja z mladimi o zaposlovanju mladih v okviru strukturiranega dialoga med mladimi in oblikovalci politike, rezultate teh posvetovanj pa je Komisija upoštevala pri svojem delu na tem področju .

Parlament je razpravljal o jamstvu za mlade in ga podprl z januarja sprejeto resolucijo. Pogajanja o jamstvu za mlade v Svetu so se začela, da bi se februarja 2013 sprejelo priporočilo.

Komisija trenutno na podlagi člena 154 PDEU zbira stališča socialnih partnerjev o okviru za kakovost pripravništev. Odgovori na odprto posvetovanje iz aprila 2012 so na voljo na spletišču GD za zaposlovanje .

WordPress theme: Kippis 1.15