?Ustaljeni vzorci danes ne delujejo več?

V petek, 7. septembra 2012, sem se s svojo ekipo Požen’ Evropo odzvala na povabilo mladih Litijanov, med njimi podžupana Občine Litija, Gregorja Zavrla, da v Litiji gostim večer, posvečen evropskim temam.

Še pred začetkom srečanja smo se odpravili na kmetijo Paternoster. Kmetija je stara več kot 150 let, njen lastnik Ignac Paternoster pa se trudi ohranjati in vzdrževati njeno prvotno podobo. ?Jej s tako veliko žlico, kot jo imaš, misli na naslednje rodove in bodi tako uspešen, da potomcem predaš večjo kmetijo, kot si jo dobil,? je svoja načela razložil Paternoster. Kljub idilični podobi kmetije pa poudarja, da življenje kmeta še zdaleč ni enostavno.

Na večerni okrogli mizi z naslovom Evropske priložnosti za razvoj podjetništva smo spregovorili o perečem problemu današnje družbe, brezposelnosti med mladimi. Dandanes se vse prevečkrat izkaže, da so mladi, ko zaključijo šolanje in se poskušajo vključiti na trg dela, na trgu obravnavani kot marginalna delovna sila. Razmere so takšne, da nas usmerjajo v iskanje drugačnih rešitev. Sama si prizadevam ravno to ? mlade seznanjati z alternativami pri vstopu na trg dela, kot so samozaposlitev in evropske zaposlitvene priložnosti. Stanje še zdaleč ni idealno, ampak ne smemo samo nergati, temveč iskati rešitve. EU s svojimi programi nudi veliko možnosti za mlade, za njihovo mobilnost v izobraževanju in podjetništvu in za izmenjavo izkušenj ter dobrih praks v procesu samozaposlitve. Kot evropska poslanka se počutim odgovorno, da preko svoje ekipe Požen? Evropo na mlade prenašam vse koristne informacije iz evropskih inštitucij. Seveda je na koncu od posameznika odvisno, ali bo samo čakal ali se bo vprašal, kaj lahko sam naredi. Namen naših okroglih miz je, da ljudi spodbudimo k pozitivnemu razmišljanju.

Motivacijsko obarvane okrogle mize so se udeležili obiskovalci vseh generacij, med njimi tudi župan Občine Litija, Franci Rokavec. Nekaj besed sta s poslušalci delila tudi dva litijska podjetnika. Zlasti spodbuden je bil obisk Jožeta Vidmarja, ki se je za podjetništvo odločil šele pri 52 letih, po izgubi redne zaposlitve. Odločitev za novo kariero se je obrestovala, saj Vidmar danes vodi uspešno računalniško podjetje.

Težke razmere na trgu dela čutimo vsak dan. Pomembno je, da tudi v teh časih ostajamo odprti za nove priložnosti, nove izzive in ne prepoznavamo samo ovir. Veliko je dobrih podjetniških praks posameznikov, ki so uspeli in so svojo samostojno pot zgradili na inovativni in sveži ideji. Ustaljeni vzorci danes žal več ne delujejo, šteje predvsem kreativnost in motivacija.

***

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15