Delo v Evropskem parlamentu

V Evropskem parlamentu trenutno za stranko EPP (ELS) delam na štirih poročilih. Trije so na področju odbora ENVI (Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane) , eden pa s področja ITRE (Odbor za industrijo, raziskave in energetiko). Poročila imajo zelo različno časovno razporeditev in tudi vrednost. O poročilih bom redno poročala na moji spletni strani, povzetek pa si lahko preberete spodaj.

Akcijski načrt proti naraščajoči nevarnosti antimikrobne odpornosti
Odpornost bakterij na antibiotike postaja svetovni zdravstveni problem in predstavlja enega izmed večjih zdravstvenih izzivov sodobnega časa. Odpornost na antibiotike se postopno povečuje od severa proti jugu Evrope, pri čemer je za skandinavske države in Nizozemsko značilna zelo nizka stopnja antimikrobne odpornosti, za južno Evropo pa visoka stopnja odpornosti. Evropska Komisija je s tem namenom pripravila Akcijski načrt proti naraščajoči nevarnosti antimikrobne odpornosti, ki ga bo Evropski Parlament obravnaval jeseni. Jasno je, da se situacija glede antimikrobne odpornosti razlikuje od države članice do države članice. V nekaterih državah članicah EU je še vedno moč dobiti antibiotike brez recepta, spet v drugih veljajo močni preventivni ukrepi glede rabe antibiotikov. Akcijski načrt poudarja načelo “Enega zdravja” ter poudarja potrebo po skupnih preventivnih ukrepih glede nadzora porabe protimikrobnih učinkovin v humani medicini, veterini in poljedelstvu.

Pomembno je zavedanje, da antimikrobna odpornost predstavlja globalno grožnjo, saj odporne bakterije ne poznajo meja in posledično ogrožajo zdravje ljudi ter živali. Kljub velikemu napredku Slovenije v zadnjem desetletju, je potrebno vložiti več energije v preventivne ukrepe ter združiti moči s ciljem uspešnega boja proti antimikrobni odpornosti.

Energy Star program
Program Energy Star se v EU izvaja na podlagi Sporazuma med vlado ZDA in EU o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme. Svet je sprejel sklep, s katerim je komisijo pisno pooblastil za pogajanja o novem petletnem sporazumu. Pred nami je že tretje podaljšanje tega sporazuma, ki vsebuje večinoma tehnične spremembe.

Program je zelo učinkovit pri usmerjanju trga pisarniške opreme k večji energetski učinkovitosti. Po njegovi zaslugi se je količina električne energije, ki jo je porabila pisarniška oprema, kupljena v zadnjih treh letih, zmanjšala za okoli 16%. S tem je bilo pri računih za elektriko prihranjenih več kot 1,8 milijarde evrov in 3,7 Mt izpustov CO2. Trenutno je področje predloga usmerjeno na centralne vlade. Moj predlog je, da se v uredbo k uporabi tega sporazuma vključi tudi spodbujanje lokalnih in regionalnih teles.

Direktiva o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene zdravil v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja
Evropska Komisija je v začetku marca podala predlog Direktive o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene zdravil v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja.
Namen Direktive je vzpostaviti mehanizem, ki naj bi pospešil prihod novih zdravil na nacionalne trge in omogočil tudi hitrejšo dostopnost zdravil za paciente. Direktiva prinaša skrajševanje postopkov, v katerih pristojni organi držav odločajo o cenah zdravil in njihovem uvrščanju v sistem financiranja iz javnih sredstev.
Direktiva na eni strani uvaja boljšo dostopnost zdravil za varovanje in ohranjanje zdravja prebivalcev na trgu držav članic, na drugi strani pa v času finančne in gospodarske krize prinaša nove izzive za državne blagajne držav članic EU.
Pomembno je zagotoviti optimalno dodano vrednost glede dostopnosti zdravil za prebivalce ob racionalni rabi državnih financ.

Sprememba Direktive o baterijah
Namen Direktive o baterijah je, da bi postala uporaba baterij in akumulatorjev manj škodljiva za okolje. Zdajšnja prepoved uporabe kadmija izvzema baterije in akumulatorje namenjene za varnostne in alarmne sisteme, medicinsko opremo ter brezžično električno orodje. Komisija je bila pozvana, da pregleda le uporabo brezžičnega električnega orodja, saj so obstajali dvomi, da so tehnični nadomestki baterij s kadmijem že na voljo.

Ocena učinka Komisije prikazuje, da bi takojšen preklic uporabe kadmijevih baterij za brezžično orodje imel pozitiven učinek pri izpustih za okolje. Bi pa istočasno povzročil največjo rast stroškov tako za industrijo kot za potrošnike. Uporaba bolj okolju prijaznih tehnologij, kot so Litij-ionske baterije, že raste zaradi vse bolj konkurenčnih pogojev na trgu. Potrebno pa bo ustvariti ustrezen časovni prehod, ki bo tako pripomogel k zdravemu okolju in posledično zdravemu gospodarstvu.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15