Evropski standardi: Manj birokracije za mala in srednje velika podjetja

Zofija Mazej Kukovič (SDS/ELS) je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu nastopila v razpravi na temo Evropske standardizacije.

Danes so na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu glasovali o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji in spremembi direktiv za standardizacijo. Namen novega paketa sprememb je poenotenje ter poenostavitev obstoječih direktiv o Evropskih standardih. Spremembe so usmerjene k skrajšanju postopka standardizacije in razširitvi uporabe standardov, med drugim tudi za informacijske in komunikacijske tehnologije.

“V devetdesetih letih smo v podjetju z 200 zaposlenimi, ki sem ga vodila, vpeljevali standarde kakovosti in odličnosti. Takrat so bili standardi prilagojeni velikim proizvodnim podjetjem, niso pa bili prijazni do storitvenih podjetij in do podjetij z manj kot 250 zaposlenimi,” je povedala evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič.

Standardi morajo biti nujno razumljivi in enostavni za uporabo: “Ker smo v podjetju svoje storitve in produkte prodajali na izjemno konkurenčnih trgih, je bila odličnost pogoj za konkurenčnost. Težava je bila v tem, da smo imeli mnogo in preveč dokumentacije, ki je za zaposlene predstavljala veliko oviro. Današnja uredba o evropskih standardih, ki je dobila veliko podporo v Evropskem parlamentu namenja posebno pozornost prav odpravi teh ovir,” je še povedala Mazej Kukovičeva.

Poseben poudarek je potrebno posvetiti informacijskim tehnologijam: “Tudi Bill Gates že od nekdaj poudarja, da je standardizacija procesov ključna za zmanjšanje napak in povečanje učinkovitosti,” je Mazej Kukovičeva opozorila na pomembnost osredotočenja na standardizacijo tudi na področjih informacijskih tehnologij.

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Bruslju

WordPress theme: Kippis 1.15