Umetnost v lesu

Slovenijo je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 prizadela naravna nesreča žledolom. Načrt sanacije zajema kar 51 % površine gozdov Slovenije in vključuje površine, kjer so potrebni sanitarna sečnja in ukrepi za obnovo in revitalizacijo poškodovanih gozdov. Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije s 4. aprila 2014 količina lesne mase, ki jo je treba posekati, znaša 9,3 milijona m3, od tega je ena tretjina iglavcev. Največ poškodovane lesne mase, predvidene za posek, je v gozdnogospodarskem območju (GGO) Ljubljana (2,4 mio m3), GGO Postojna (2,1 mio m3), GGO Tolmin (1,8 mio m3) in GGO Kranj (1,0 mio m3). Posek močno poškodovanih iglavcev mora biti čim hitrejši zaradi preprečitve namnožitve podlubnikov in posledičnega povečanja škodljivih posledic naravne ujme, posek listavcev pa lahko poteka dalj časa.

Žledolom je hudo prizadel tudi območje Belih Vod. Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič se je zato skupaj z ekipo Požen’ Evropo odločila, da organiziramo enodnevno kolonijo pod imenom Umetnost v lesu, v kateri smo padli les navdahnili z novim življenjem. Na poslankini domačiji smo se zbrali pisana druščina umetnikov, kiparjev iz lesa, lesarjev, rezbarjev in drugih ljubiteljev naravnih materialov. Ustvarjali smo iz podrtega lesa hrasta, breze in bukve. V duhu pobude Požen’ Evropo smo hkrati iskali možnosti, s katerimi bi mlade pritegnili k spoznavanju priložnosti, ki nam jih daje narava in stara znanja naših prednikov. Z obdelavo lesa mu dodamo nekajkratno vrednost. Nekateri naši natečajniki to že počnejo ? ukvarjajo se s sodarstvom, z izdelovanjem didaktičnih igrač za otroke iz odpadnega lesa, izdelujejo in obnavljajo staro leseno pohištvo, izdelujejo koše, umetnine, posode iz lesa?

Pod spretnimi rokami lokalnih umetnikov in rezbarjev so ta dan nastale prekrasne lesene umetnine in žalostno podrtim drevesom dale novo podobo. Izdelke bomo prodali na dobrodelni dražbi.

Dan je minil v znamenju spoštovanja narave in vsega, kar so počeli naši pradedje. Tako je ekipa Požen’ Evropo, ne ravno vešča rezbarskih spretnosti, namesto ustvarjanja iz lesa sadila sladke borovnice. Z evropsko poslanko Zofijo Mazej Kukovič smo na ta aprilski dan izpostavili pomen vsega, kar nam zemlja in narava lahko ponudita.

***

Za več informacij se obrnite na:

Lokalna pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič, Vila Bianca Velenje, +386 (0)5 91 58 672,info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15