Tiskovna konferenca pred marčevskim plenarnim zasedanjem

Danes, 8. 3. 2013, je v Hiši EU v Ljubljani potekala vsakomesečna tiskovna konferenca pred plenarnim zasedanjem v Strasbourgu. Gostje omizja so bili Zofija Mazej Kukovič, dr. Romana Jordan, mag. Tanja Fajon, mag. Mojca Kleva Kekuš in Jeklo Kacin.

V naslednjem tednu bo v Strasbourgu govora o novi kmetijski politiki. Poslanci bodo z glasovanjem  poskusili zagotoviti stabilno oskrbo z visokokakovostno hrano in uvedbo obveznih ukrepov za varovanje okolja. Poslanka Mazej Kukovič je povedala: ?Poseben poudarek moramo dati predvsem spodbujanju mladih h kmetovanju in k pomoči kmetom, ki imajo manj kot 3 hektare zemlje.? Če bo parlament potrdil stališče Odbora za kmetijstvo, se bo z višjimi subvencijami spodbujalo mlade kmete, s tem pa bi se kmetijski sektor ustrezno pomladil.

Ena najpomembnejših tem plenarnega zasedanja naslednji teden bo sedemletni finančni okvir za obdobje 2014 ? 2020. Evropski parlament meni, da tako močna okrnjenost proračuna, ki je bil sprejet februarja, ogroža uspešno izvedbo načrtovanih evropskih projektov. Vsi evropski poslanci na tiskovni konferenci so si enotni, da je sedaj potrebno zagotoviti predvsem večjo prožnost proračuna, kar pomeni možnost prehajanja finančnih sredstev med postavkami, v primeru, da kakšen projekt ni izveden.

?Končna vrednost proračuna sedaj ni več ključno vprašanje, ostaja pa vprašanje razporeditve sredstev, ki bi omogočila kar najbolj optimalno porabo. Lahko zagotovim, da bo parlament še kako vpleten v nadaljnje izvajanje sedemletnega proračuna,? je povedala Mazej Kukovičeva. Pri tem je dodala še, da se ?mora zagotoviti pomoč manjšim podjetjem in novonastalim podjetjem, da ohranimo delovna mesta in preidemo v fazo ustvarjanja novih delovnih mest.?

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Velenju

 

WordPress theme: Kippis 1.15