Evropska podjetniška mreža: aktualni projektni predlogi iščejo partnerje

PROJEKT: DESTINY – Distributed Energy Storage and Renewable Energy Production Integrated via Telecommunication Infrastructure Yield a Virtual Energy utility Operation
PRIJAVITELJ: Srbsko podjetje
PROGRAM: 7. okvirni program
RAZPIS: FP7-ICT-2013-11 (Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy, Objective: Smart Energy Grids)

VRSTA SODELOVANJA: Projektni predlog se osredotoča na razvoj inteligentnega sistema upravljanja za oblikovanje oportunističnih omrežij med viri za shranjevanje energije, ki bodo zagotavljale zmanjšanje deleža izgubljene energije med distribucijo električne energije, zmanjšanje razkoraka med proizvedeno in porabljeno energijo ter zmanjšanje in prelaganje bremen konic.

Prijavitelj projekta išče 5 dodatnih projektnih partnerjev. Navajamo angleški opis:

Partner 1: energy utility providers preferably with an emphasis on renewable energy generation and distribution
Partner 2: service providers or facility managers for AEV (all electrical vehicles) charging stations
Partner 3: communication tower owners with large banks of UPS (uninterruptible power supply)
Partner 4: PaaS cloud computing and data storage service providers
Partner 5: ITS (intelligent transportation system) and Car2Grid equipment manufacturers

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej!
ŠIFRA: PS-14/2013

 

PROJEKT: Adaptive Interfaces for Supporting Elderly Users in Technology-Enhanced Work Environments
PRIJAVITELJ: Italijansko podjetje
PROGRAM: AAL Joint Programme
RAZPIS: Call AAL-2012-6

VRSTA SODELOVANJA: Projektna ideja vključuje preučevanje, kako je mogoče izboljšati dostopnost tehnologije za starejše z zagotavljanjem prožnih uporabniških vmesnikov in gradnjo infrastrukture ter izvedbo 3 demonstratorskih aplikacij, ki temeljijo na interaktivnih tehnologijah. Snovalec projekta išče projektne partnerje med raziskovalnimi ustanovami/univerzami/podjetji s strokovnim znanjem na področju pametnih vmesnikov, integriranimi v informacijske sisteme in s tem povezanimi človeškimi faktorji.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 3. 2013
ŠIFRA: PS-15/2013

 

PROJEKT: Hybrid Reactive High Efficiency Envelopes For Buildings
PRIJAVITELJ: Špansko podjetje
PROGRAM: Eurostars
RAZPIS: Eurostars 2013 call

VRSTA SODELOVANJA: Projekt se osredotoča na razvoj novega in inovativnega koncepta sončne hibridne termično-fotovoltaične fasade, ki združuje sposobnost ustvarjanja električne energije skupaj s še drugimi lastnostmi, povezanimi s pasivnim ?toplotnim ugodjem?. Prijavitelj projekta išče potencialne partnerje, MSP s strokovnim znanjem na področju obnovljivih virov energije, spremljanjem toplotnih in električnih parametrov in hidravličnih naprav na/v stavbah.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 3. 2013
ŠIFRA: PS-16/2013

 

PROJEKT: Energy-efficient, Secure & Robust Broadband Networks of the Future
PRIJAVITELJ: Grški raziskovalni inštitut
PROGRAM: 7. okvirni program
RAZPIS: FP7-ICT-2013-11

VRSTA SODELOVANJA: Cilj projektnega predloga je razvijati širokopasovna omrežja prihodnosti, ki bodo energetsko učinkovita, varna in zanesljiva. Inštitut išče univerze in raziskovalne inštitute s strokovnim znanjem za širokopasovna omrežja, in proizvajalce telekomunikacijske opreme in / ali telekomunikacijske operaterje kot končne uporabnike za testiranje razvitih širokopasovnih omrežij. Prijavitelj projekta prav tako išče potencialne partnerje, ki bi želeli prevzeti vlogo koordinatorja/prijavitelja projekta.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 3. 2013
ŠIFRA: PS-17/2013

 

Več aktualnih projektnih predlogov iščejo partnerje najdete na: http://www.een.si/ps/

WordPress theme: Kippis 1.15