Slovenska in evropska finančna prihodnost

Politiki se globoko zavedamo, da je za obvladovanje krize nujno oblikovati pogoje za delo in nova delovna mesta. Za doseganje slednjih pa potrebujemo finančne vire in nove investicije.

Rešitev, kako do njih, je v novi evropski finančni perspektivi, o kateri v evropskem parlamentu razpravljamo ta teden. Pomembno je, da se znamo ozreti na tiste vire, s katerimi razpolagamo danes. Dober primer je Francija, ki kljub krizi investira v gradnjo hitrih železnic. 15 milijard evrov investicijskega denarja iz različnih virov. Poleg projektnih obveznic tudi javno zasebna partnerstva. 15 milijard evrov je skoraj dvoletni slovenski proračun.

V naslednjem finančnem okvirju lahko podjetja iščejo priložnosti v različnih skladih. Kohezijski sklad je vreden velikih 370 milijard, podobno sklad za kmetijstvo. V slednjem bo veliko možnosti za orientacijo v pridelavo zdrave hrane. Za srednja in mala podjetja ter za razvojne inštitucije je Horizon 2020 tisti program, ki prihaja nasproti vsem inovativnim, ki bodo zmogli in znali prenesti znanja iz inštitutov v prakso. Zato je gotovo, da bo klasičnega financiranja razvojnih inštitutov čedalje manj, čedalje več pa bo financiranja tistih projektov, ki bodo imeli svetlo točko tudi v praksi. Od 80 milijard evrov, ki so na razpolago v programu Horizon 2020, se tudi za Slovenijo odpira ena velika priložnost. Poraja pa se vprašanje, če bomo sploh imeli dovolj raziskovalcev in dovolj inovativnih podjetij, da bomo to prenesli v življenje. Seveda bomo morali znati pogledati tudi navzven, v tiste države, kjer je trg še mnogo zahtevnejši kot v Evropi.

S tem namenom odhajam naslednji teden z delegacijo evropskega parlamenta v Indijo, kjer bomo razpravljali o varovanju planeta, o odnosu do zdravja in do okolja ter o poslovnih priložnostih, ki so še neizkoriščene. Tako med Evropo in Indijo, kakor tudi med ostalimi državami. Ni veliko izbire, težko se je obračati navzven, ker najlažje je biti in delati doma, v domačem okolju. Vendar nas bodo okoliščine prisilile, da bomo pogledali tudi navzven, tja kjer je navidez nemogoče. Od nas samih pa je odvisno, če bomo znali iz virov in iz priložnosti, ki so na razpolago, ustvarjati razumno in hkrati varčevanja polno prihodnost.

 Zofija Mazej Kukovič

Posnetek izjave evropske poslanke, si lahko ogledate na tej povezavi: Izjava za slovensko in evropsko finančno perspektivo

WordPress theme: Kippis 1.15