Lovro Šturm nominiran za državljana Evrope

Pet evropskih poslancev iz Slovenije je za nagrado “Državljan Evrope” nominiralo prof. dr. Lovra Šturma.

Nagrada Državljan Evrope se podeljuje za dejavnosti državljanov iz držav EU, ki so med drugim dejavni na področju dolgoročnega, čezmejnega ali nadnacionalnega medkulturnega sodelovanja in s tem pomembno prispevajo h krepitvi evropskega duha. Pri tem je poudarek na projektih, ki so izraz vrednot Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Življenjsko delo prof. dr. Lovra Šturma po mnenju predlagateljev izkazuje izjemno zavezanost spodbujanju boljšega medsebojnega razumevanja in tesnejšega povezovanja med državljani držav članic in omogočanju sodelovanja v Evropski uniji. Konkreten izraz vrednot Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je dejavnost prof. dr. Šturma kot urednika in vodilnega avtorja Komentarja Ustave Republike Slovenije.

Predlagatelji so poudarili, da Šturm osebno deluje odgovorno in z veliko samodisciplino ter s svojim vztrajnim prizadevanjem za pravno varstvo okolja, pravno državo, ustavno demokracijo in svobodno družbo dolgoročno prispeva h krepitvi evropskega duha.

Predlagatelji so evropski poslanci iz Slovenije: dr. Romana Jordan, Zofija Mazej Kukovič, Lojze Peterle, Ivo Vajgl in dr. Milan Zver.

WordPress theme: Kippis 1.15