Priložnosti za razvoj v Indiji

V  tem tednu sem z delegacijo evropskega parlamenta v Indiji. Delegacija je najštevilčnejša do sedaj, kar kaže na velik interes obeh strani za tesnejše poslovno in politično sodelovanje. Osrednje teme pogovorov delegacije bodo: prostotrgovinski sporazum, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije, evropska podjetja v Indiji, zunanja politika, znanstveno sodelovanje in varnostna vprašanja. Obiskali bomo podjetja in inštitucije v New Delhiju in Chennaiu.

Poseben poudarek pa bo tudi iskanje novih poslovnih priložnosti in navezovanje poslovnih stikov med EU in Indijo. Delegacija bo obiskala več institucij, ki so ključnega pomena za boljše sodelovanje. Ena izmed njih je The European Business and Technology Centre (EBTC), ki je bil v New Delhiju ustanovljen leta 2008.

Cilj ustanovitve EBTC je bila krepitev povezav med podjetji in znanostjo na ravni EU ? Indija. Predstavništva ima v vseh večjih indijskih mestih. Namen delovanja centra je predvsem reševanje izzivov podnebnih sprememb v Indiji in pomoč podjetjem ter tudi znanstveno raziskovalnim organizacijam v EU in Indiji za iskanje novih poslovnih priložnosti in prenos tehnologij. ‘Čiste tehnologije’ danes predstavljajo veliko poslovno priložnost za evropska podjetja v Indiji. EBTC služi kot prvi stik in referenčna točka za podjetja, ki se s temi tehnologijami ukvarjajo. Posebno pomoč nudi malim in srednje velikim podjetjem – s podporo v zgodnjih fazah namestitve. Center si prizadeva tudi za ‘kroženje možganov’ med EU in Indijo s spodbujanjem skupnih industrijsko usmerjenih raziskav in povečanjem zunanje mobilnosti raziskovalcev.

Pomembna tema pogovorov delegacije bo tudi prostotrgovinski sporazum EU ? Indija. EU je največji trgovski partner Indije. Prostotrgovinski sporazum z Indijo je ena od vodilnih trgovinskih pobud EU Strategije za globalno Evropo, ki naj bi prispevala k krepitvi rasti ter ustvarjanju delovnih mest v Evropi. Prav tako bi to bil prvi sporazum o prosti trgovini EU sklenjen z najpomembnejšo državo v razvoju.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15