Slab gospodar slej kot prej dobi ustrezno zamenjavo

Člani Gospodarskega foruma SDS ne bomo popustili in obupali ob slabem gospodarjenju slovenske vlade, skupaj bomo še naprej iskali rešitve.

V torek, 15. 2. 2011, je v sejni sobi dr. Jožeta Pučnika potekala redna skupščina Gospodarskega foruma SDS. Udeležba članic in članov je bila tako številna, da je dvorana ?pokala po šivih?, kar ni presenetljivo, če vemo, da se je v minulem letu število članov več kot podvojilo , tako da jih Gospodarski forum  danes šteje že 290. Takšna številna udeležba, kot tudi aktivna razprava udeležencev, sta pokazatelja, kako zelo gospodarstveniki in podjetniki potrebujejo politiko, ki jim bo pomagala zagotoviti dostojno okolje za razvoj podjetništva in novih delovnih mest. V razpravi so udeleženci sicer podali nekaj zelo koristnih predlogov o tematikah, ki jih bo Gospodarski forum obravnaval v letu 2011:

* še posebej v času gospodarske krize prisluhniti gospodarstvenikom in njihove ključne predloge posredovati Poslanski skupini SDS;

* organizacija Gospodarskega foruma po regijah;

* organizacija okroglih miz, s ciljem podajanja aktualnih informacij gospodarstvenikom in podjetnikom glede sledečih tem:

* likvidnost in finančna disciplina;

* povezovanje med razvojnimi instituti in gospodarstvom;

* povezovanje s Slovenci v tujini;

* predstavitev dobrih praks za razvoj podjetništva v Nemčiji;

* izobraževanje v povezavi z gospodarstvom;

* lesarstvo kot neizkoriščen slovenski potencial;

* razbremenitev gospodarstva in omejevanje javne porabe;

* investicije v energetiki in alternativni viri energije;

* vpliv velikih podjetij na srednja in velika podjetja v času krize;

O izbranih temah bodo posamezniki, ki so za to prevzeli odgovornost, organizirali omizja in razprave. Cilj je, da se čim več omizij izvede po regijah, zato da bo dostopnost informacij enakomernejše porazdeljena, obenem pa bo takšen način dela nudil priložnost, da se članice in člani GF SDS seznanijo s prednostmi in slabostmi v regijah samih. Članice in člani GF SDS so se še strinjali, da je treba okrepiti njihovo medsebojno sodelovanje, ki bo omogočilo izmenjavo dobrih praks, pa tudi poslovnih priložnosti.

Gospodarstvenice in gospodarstveniki smo bili v razpravi enotni, da so prezadolženost Slovenije, več kot 500 podjetij z verjetnostjo stečaja ali prisilne poravnave, 115.000 brezposelnih, 200 mio evrov izgube NLB, 6000 podjetij, ki imajo blokiran žiro račun več kot 5 dni in več kot 10.000 malih podjetij, ki so šla v zadnjih dveh letih v stečaj, znaki za alarm najvišje stopnje. Vseeno pa smo se strinjali, da moramo in znamo poiskati še neopažene poslovne priložnosti, da ne bomo popustili in obupali ob slabem gospodarjenju slovenske vlade in da bomo skupaj iskali predvsem rešitve. Strinjali smo se tudi, da slab gospodar slej kot prej dobi ustrezno zamenjavo.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15