Sevilla: Inštitut za perspektivne tehnološke specializacije

V Sevilli je bil naš cilj pridobiti informacije o delovanju inštituta za raziskave – Institut za perspektivne tehnološke specializacije. To je en izmed sedmih inštitutov, ki jih je ustanovila Evropska komisija da bi imeli globalne raziskave in primejave o perspektivah v EU. Drugih šest inštitutov ima sedeže v Italiji, Belgiji in Nemčiji.

V principu vsi delujejo tako, da izbirajo med strokovnjaki in znanstvenimi inštitucijami po vsej Evropi. Ni razloga, da se ne bi intenzivno vključevali tudi slovenski centri znanja. Nisem sicer uspela dobiti podatka, če je kateri že vključen. Na osnovi raziskav in ocen, ki jih opravi ta inštitut, se tudi obravnavajo vloge za pridobitev sredstev iz Evropskih skladov. Zato so še kako pomemben člen tudi za Slovenijo.

Področja, ki jih ta inštitut zasleduje so zelo pimembna tako za podjetja, kakor za pridelovalce hrane in zdravstvene raziskovalne centre. S pravimi projekti se lahko vključijo v financiranje. Inštituti dajejo ocene Evropski Komisiji, Evropskemu Parlamentu in Svetu EU. Večina njihovih ugotovitev pa je tudi javno dostopna. Njihovi dosedanji rezultati so v veliki meri vezani tudi na varno hrano in na zdravje, predvsem na področju preventive rakavih bolezni.

Navajam nekaj ključnih trendov, ki so predmet raziskav in globalnih primerjav.

Prvo področje je ZNANJE ZA RAST na osnovi PAMETNE SPECIALIZACIJE. V ta namen so že registrirali 106 pametnih tehnoloških platform iz EU, med drugim tudi iz Slovenije.V ta nemen tudi potekajo izobrażevanja v smislu priprave projektov tako za kohezijska, kakor tudi za razvojna sredstva. Evropa lahko tekmuje z ostalimi kontinenti samo ob uporabi najbolj inovativnih znanj in raziskav. Zato se morajo vzpostaviti formalne povezave med centri znanja in podjetji.

Drugo področje je INTELIGENTNA PLATFORMA, v kateri se bo odvijalo področje življenja v digitalni dobi. Uvedba sistema eZdravja bo pomenilo večjo dostopnost, zmanjšanje stroškov in čakalnih dob ter zdravljenje na domu preko telemedicine. Digitalizacija bo predvsem vplivala na vseživljensko učenje, na študij na daljavo in na nove življenske navade. Predvsem pa bo hitrost informacij oblikovala drugačen svet.

Tretje področje je ENERGIJA, TRANSPORT IN VPLIV NA KLIMATSKE SPREMEMBE. Odvisnost od energije postaja vse večja, Španija ima pri energetsko zahtevnih industrijah, kot je kemijska, težave z visokimi stroški energije. Tudi energetska učinkovitost bo na tem področju igrala pomembno vlogo.Dovolilnice za ogljikov dioksid pa so ena ključnih vprašanj danes tudi v Evropskem parlamentu.

Četrto področje je TRAJNOSTNA PROIZVODNJA IN PORABA, kamor spadajo tudi standardi za BAT. To so najboljše dosegljive tehnologije, označevanje produktov z najmanjšim vplivom na okolje ter Ekodesign. Vse to pa bo hkrati povzročalo nižjo konkurenčnost produktov na svetovnem trgu. Zato je nujno iskati ravnotežje med vsemi dejavniki. Tudi potrošniki bomo spreminjali svoj odnos predvsem do nastajanja odpadkov.

Peto področje pa je osredotočeno na PRIDELAVO HRANE IN ZNANOST O ŽIVLJENJU. Neposredna povezanost hrane z zdravjem in jasna opredelitev do gensko spremenjene hrane. Pri tem bodo zanimive tudi integralne raziskave vpliva razvoja ene panoge na vse druge, kar bo tudi pomoč pri stareškem načrtovanju vseh deležnikov.

Zaključek je bil naravnan v smeri organizacije delavnice v Evropskem parlamentu na omenjene teme. Razlog za to je seveda večje razumevanje podlag za novo zakonodajo, ki jo soustvarjamo v Evropskem parlamentu.

Jug Španije se sicer ponaša s čudovitimi baročnimi zgradbami in s prijaznimi ljudmi. Pomembno sporočilo za vse zainteresirane pa je, da je danes potrebno z inovativnimi idejami, povezovanjem in projekti biti pripravljen na prihodnjo finančno perspektivo.

Podrobnejše informacije pa dobite na spletnih staneh: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15