Podpora Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Ljubljani

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je kot poročevalka za mnenje “Sedanji izzivi in priložnosti za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu” v svojem govoru izpostavila izzive in priložnosti, ki jih ponujajo obnovljivi viri energije znotraj evropskega notranjega trga.

 

Mnenje je bilo danes z večino potrjeno na glasovanju v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane.Za je glasovalo 64 od 66 poslancev. Končno glasovanje o sprejetju pa bo sledilo marca na plenarnem zasedanju v Strasbourgu.

 

Mazej Kukovičeva Komisijo poziva k predlogu razumnih zavezujočih ciljev do leta 2030, ki bi upoštevali deleže energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, energetsko učinkovitost, čiste tehnologije konvencionalnih virov in shranjevanje CO2. Med drugim posebno poudarja razvoj prenosnih sistemov in daljnovodov, ki so nujni za povečano vključitev obnovljivih virov energije. Zaradi nestabilnosti obnovljivih virov je potrebno hkrati graditi konvencionalne vire energije.

 

“Med drugim je izrednega in ključnega pomena tudi to, da se Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), s sedežem v Ljubljani, zagotovi sredstva za izvajanje njenih dolžnosti in doseganje ciljev Uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga, le tako bo mogoče delovanje notranjega energetskega trga EU. Posledično bo to pripomoglo k zanesljivi oskrbi z energijo in k ceni energije, ki bo ugodna za potrošnike,” pojasnjuje Mazej Kukovičeva.

 

Obnovljivih virov energije se ne razvija posebej, ampak kot del celovitega energetskega sistema. Za vzpostavitev evropske podporne sheme je potrebno prehodno obdobje. Pomembno je, da Komisija upošteva vplive gospodarske krize in nižje bonitetne ocene držav na omejitve in tveganost vlaganja v obnovljive vire energije. V ta namen je v programu “Obzorje 2020? potrebno zagotoviti finančna sredstva za razvoj tehnologij za shranjevanje energije in CO2“, zaključuje Mazej Kukovičeva.

***

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15