Razpis za lokalnega asistenta poslanke Evropskega parlamenta Zofije Mazej Kukovič

Od kandidatov pričakujemo:

– najmanj VII. stopnjo izobrazbe,
– aktivno znanje dveh tujih jezikov, ki sta uradna jezika EU,
– znanje dela z osebnim računalnikom (poznavanje pisarniških programov in internetne komunikacije),
– dve leti delovnih izkušenj,
– izkušnje z delom na vsaj treh projektih, ki so povezani z opisom delovnega mesta
– sposobnost tako samostojnega kot timskega dela, samoiniciativnost, komunikativnost, predanost, zanesljivost, odgovornost ter sposobnost načrtovanja in organiziranja
 
Profil, ki ga iščemo:
Asistent za delo na projektu Hrana za zdravje in delovna mesta:
– izobrazba s področja zdrave prehrane, živilske tehnologije, agronomije
– sposobnost mreženja in navezovanja stikov s ciljnimi skupinami, javnega nastopanja in sposobnost predstavitev
 
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis,
– dokazila o diplomi in o delovnih izkušnjah,
– v treh stavkih odgovorite na vprašanje, zakaj mislite, da ste pravi kandidat za to delovno mesto.
 
Kandidati lahko posredujejo tudi vse ostale podatke, ki lahko pripomorejo pri izbiri.
 
Delovno mesto je v Velenju, z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas in sicer do 1. 7. 2014 s poskusno dobo 3 mesecev.
 
Na razpis se lahko prijavite do 15. aprila 2013.
 
Kandidati naj prijave z zahtevanimi dokazili pošljejo v zaprti kuverti na naslov:
Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič
Vila bianca, Stari trg 3, Velenje
3320 Velenje
s pripisom: ?Prijava na razpis asistenta?
V besedilu razpisa uporabljen izraz asistent, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja kot nevtralen za ženske in moške.
 
Kandidate bomo o izbiri obvestili do 30. aprila 2013.
WordPress theme: Kippis 1.15