Pismo iz Mestnega društva gluhih Ljubljana

Spoštovana ga. Zofija Mazej Kukovič

Ker ste tik pred volitvami, ste si kljub pestremu tempu vzeli čas za naše člane društva MDGL-ja, pri čemer ste nas ganili s predstavitvijo svoje avtobiografske knjige Voz na strmini. Skozi pričevanje o vaši življenjski poti do uspeha nas je navdušilo, da ste sami s trdim delom, vztrajnostjo in samoiniciativnostjo ustvarili marsikaj, kar je bilo v tistih časih nemogoče. Ker ste aktivni v političnem življenju, bi vam MDGL želelo predstaviti ključno problematiko gluhih in naglušnih, s katerimi se soočamo v naši državi.

V sodobnem svetu se vedno pogosteje pojavlja neenakost v naši državi, v povezavi z gluhimi in naglušnimi, kot tudi slepih in slabovidnih ter ostalih invalidnih oseb. V tem primeru bi najbolj izpostavili problematiko gluhih in naglušnih,zlasti to, kako se slabo uveljavljajo pravice gluhih in naglušnih v Sloveniji. Kar se tiče slabih razmer pri osebah z izgubo sluha, bi bilo potrebno za komunikacijsko premostitev ovir postoriti marsikaj, kot npr.:

Osebam z izgubo sluha nad 95% (po Fowlerju) je potrebno priznati popolno telesno okvaro in invalidnost. Pri tem je treba zagotoviti pravico do pridobitve osnovne invalidnine, ki pa je v Sloveniji nimamo.
Nadalje je treba postoriti marsikaj pri premagovanju komunikacijskih ovir, ki so jih deležne osebe z izgubo sluha, kar pomeni lažje prejemanje informacij, ki so javnega značaja, v maternem jeziku gluhih.
Zagotoviti dostopnost do vseh oblik izobraževanja, npr. uveljavljanja asistenta pri učenju na fakultetah, zapisnikarji, uporabo vseh možnih tehničnih pripomočkov za nemoteno izobraževanje, vključevanje vizualnih informacij na področjih, s katerimi se soočajo gluhe in naglušne osebe
omogočiti tehnične pripomočke, do katerih gluhi in naglušni v sedanji obstoječi zakonodaji nimajo pravic, pripomočki kot so web camera, svetlobni indikatorji na telefonih in alarmnih zvoncih, baby cry za gluho mater, da spremlja jok svojega dojenčka.
Po vsej tej vsebini, ki pojasnjuje položaj gluhih in naglušnih, želijo te osebe doseči pridobitev teh pravic za premostitev komunikacijskih ovir, verjamemo, da se bo ta problematika rešila pod vodstvom prave osebe, ki bo izborila te pravice gluhih.

Ker ste tik pred volitvami v Evropski parlament, se Mestno društvo gluhih Ljubljana (MDGL) skupaj z njihovimi člani zavedamo, da vsak glas šteje in obenem potrebujete podporo slovenskega naroda in občudujemo vašo hrabrost za odločitev v evropski parlament.

Želimo vam veliko uspeha na volitvah!

Ljubljana, 03.06.2009 Predsednik Saša Lukič in člani MDGL-ja

WordPress theme: Kippis 1.15