ŽENSKE V EVROPI

Ob naraščajoči temperaturi pred volitvami v Evropski parlament se čedalje bolj oglašajo tudi ženske. Zavedajo se, da vsak glas šteje in da v Evropskem parlamentu ne bo poslank brez njihove podpore.

Ključno vprašanje današnje moderne dobe je, kako naj bo ženska, ki si želi politične ali gospodarske kariere, hkrati mati in žena. Osebno sem doživela vse, pa vendar nikoli nisem imela vsega hkrati. Pomeni, da je moja kariera zahtevala veliko osebnih kriz v relaciji do moža in posredno do cele družine.

V knjigi VOZ NA STRMINI sem zapisala:

?Nikoli nisem bila feministka in nikoli nisem objokovala krivice, ki naj bi jo delali moški ženskam, da le-tem ne uspe. Pa vendar sem veliko razmišljala o razlikah med državami, kadar gre za vprašanje vloge žensk. Iskala sem odgovore na to, kako je severnim državam uspelo uravnotežiti spole tako v gospodarstvu kot v politiki. Tudi tu gre najprej za kulturni premik v glavah celotne družbe, najbolj pa v ženskah samih. V zdravstvu je področje managementa precej uravnoteženo glede števila žensk in moških, v sami stroki pa prevladujejo ženske. Torej je mogoče!

Veliko sem brala o Mariji Tereziji, Katarini Veliki, Elizabeti … Res je, da so oblast podedovale, to je bila njihova prednost. Toda pomembneje se je ozreti na njihove razvojne projekte in hkrati na obvladovanje materinskega poslanstva. Veliko zgodbic je razširjenih o njihovem odnosu z moškimi?ljubimci. Še danes le redki priznajo, da je ženska lahko tudi sposobna.

Tudi jaz sem skozi življenjske izkušnje ugotovila, da je bolj prijazno okolje za ženo, mater, gospodarstvenico ali političarko v politiki možno in ga je nujno oblikovati. Zato je moj osebni cilj, da bodo dekleta lažje doživljala vse hkrati; materinstvo, kariero in vlogo žene. Kako pa mé, generacija šestdesetih? Otroci so že odrasli in zapustili gnezdo. Lahko si uredimo način življenja tako, da ne brišemo prahu iz polic, sesamo, pomivamo, likamo … Tu je še velika priložnost za podjetniško vejo servisov. Mé pa si rezervirajmo prosti čas in se raje posvetimo skrbi za lastno telo in dušo. Poskrbimo za odnos do našega partnerja. Statistike kažejo, da je več skokov čez plot pri moških. Zakaj? Ker si ženske ne vzamemo časa niti zase, kaj šele za partnerja!

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15