Pismo državljanke kandidatki za poslanko v Evropskem parlamentu

Spoštovana!

Za vašo pismeno predstavitev se vam iskreno zahvaljujem, ste druga, ki ste na naslove posredovala vsebine in razloge za kandidiranje za poslanko EU.

Glede na to, da vas poznam kot eno najboljših ministric na področju zdravstva, vašo kandidaturo zelo podpiram.

Nedvomno je bil vaš prispevek tako v gospodarstvu in kot v politiki velik, saj ste prav pri slednjem naredili največ, škoda le, da so rezultati volitev odločili drugače. Podpiram tiste, ki zagovarjajo, da minister ne more biti iz iste stroke, kot jo pokriva. Verjamem, da bi naredili mnogo več reda na področju dela v zdravstvu, če bi še bila ministrica.

Res je skupna valuta globalno naredila veliko dobrega, za malega državljana pa poslabšala standard za najmanj 30%. Le ta pa se ob sedanjih razmerah samo še poslabšuje.
Vsi politiki tako radi govorijo kaj vse bodo naredili za ljudi, a kaj kmalu, ko so izvoljeni jim za volilno telo ni več kaj mar?

Vprašujete se kako ohraniti delavna mesta. Kaj je vlada naredila, da bi takšno agonijo preprečila.

Mar ni nenavadno, ko se uprejo vladi intelektualni lobiji (ki črpajo državni proračun) se vse kaj kmalu uredi, visoke plače se še zvišajo, ko gre za delavce ni nikjer zadržkov, da nekaj mesecev nimajo plače, da gredo podjetja po tekočem traku v stečaj ipd. Če je kakšen prokurist ali druga vodstvena oseba blizu vladi oz. politiki pa se najde denar za nepovratna sredstva, žal se o porabi tega ne vodi nadzorov ali vsaj ne učinkovitih ipd.

Klimatske spremembe, voda….vse to so resna vprašanja, ki pa so žal v globalu že zdavnaj zelo zamujena. Pri tem pa ne rešujemo notranjih problemov onesnaženja, ki jih povzročajo naše organizaciji in posamezniki, kajti lobiji zopet igrajo največjo vlogo. Saj poznate (elektrarno Šoštanj, Cinkarno Celje, deponijo gum na Dravskem polju, ki ji je dovoljenje izdal minister vaše vlade, mnogo posameznih manjših d.o.o., ali s.p., posebej pa onesnažuje kmetijstvo, ki jih nihče ne nadzira, ali pa je ta nadzor zaradi neusposobljenosti nadzornikov ničen).

Kdo trpi, prebivalci teh področij, bolezni raka naraščajo skokovito, posledice in stroški zdravljena še bolj.

Vsa vaša vprašanja, ki si jih zastavljate res terjajo širšo obravnavo, vendar neučinkovita bodo, če znotraj RS za to ni nobenega posluha.

Od nobenega EU poslanca ne dosedaj in ne v tem kandidacijskem obdobju ne zasledim vprašanja izenačenja osebnih dohodkov delavcev v RS z evropskimi? Tu smo na repu, pa zakaj ne, kajti lobiji in GS pač bi najraje delavcu vzeli še to. Pri tem pa še nisem slišala politika, ki bi nasprotoval gospodarskim družbam, ki za dosego svojega cilja po povišanju različnih storitev ne upoštevajo evropskih cen. Katastrofalen paradoks kaj ne?

Govorite o evropskih sredstvih in o nujnosti lobiranja zanje. Tega povsem ne razumem, kajti za to obstajajo JR in stvari tu so jasne, lobiranje ni primarno, primaren je dober program, le teh nam manjka, še bolj nam pa manjka usposobljenih ljudi za izvedbo teh programov. Pa še en velik problem se tu pojavlja, prezahtevna in preobsežna administrativna opravila, za izvedbo takega projekta, tudi pri nas na nižjih nivojih, ne samo na državni ravni. Tu bi bilo potrebno kaj spremeniti.

Ker pa sem zaposlena v invalidski organizaciji, bi vam rada sugerirala, da bi tudi na tem nivoju bilo potrebno poenotiti stvari (pravice in organiziranost) z Evropo. Najbrž še se spomnite predlogov ministra Drobniča, ki je edini v zgodovini RS upal dregniti v neenakopraven položaj invalidov po nekaterih zakonih, ki so si jih prilivigiranci

(tako imenovani civilni invalidi vojne in vojaški vojni invalidi) leta 1987 z tajnim uradnim listom “priborili”. Povprečno 3000 EUR mesečnih nadomestil za invalidnost, vsakih 6 let 15.000,00 EUR za nakup avtomobila, brezplačne vožnje na javnih prevoznih sredstvih, neplačevanje avto ceste, bonitete pri zavarovanju, cestnem skladu, dohodnini, klimatsko zdravljenje pa še kaj sem pozabila. Žal je zaradi teh bogatih lobijev, ki so udarili gonjo proti njemu bil zamenjan. To je bila za to področje dela največja politična škoda. Torej na področju invalidske populacije je veliko nepravilnosti. Tudi loterijska sredstva nimajo jasnih meril in kriterijev za dodeljevanje.

Problem, ki ga vidim znotraj naše organizacije se odraža na vseh področjih. Državna raven, ki fizično nima nobenega članstva in z njimi ne deluje, kajti vsi programi, ki jih izvajamo namesto države, se odvijajo zgolj na lokalnem nivoju. A žal ta loterijski denar v 75% pobere Državna raven ( razne Zveze društev…) manjši del pa prihaja na tiste, ki probleme, stiske in usposabljanje inv. populacije rešujejo. Žal je ta številka na področju investicij samo še slabša. Pri tem pa se ugotavlja, da vložen denar takih zveznih investicij ne daje željenih učinkov, največkrat je zasedena le nekaj dni v letu.

Še tiste investicije, ki so poslovno zanimive, pa imajo cene storitev naravnane tržno in ne neprofitno.

Zato bi bilo nujno po evropskem vzoru rešiti vprašanja iste vrste invalidnosti z enakimi višinami na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja (pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, pravico do telesne okvare, poklicne rehabilitacije, pravico do invalidnine) in še in še.

Večinski del invalidske populacije ca 96% pa živi iz dneva v dan slabše in težje, zato bi bilo nujno na tem področju nekaj narediti in sicer iz malih, ki jih sedaj obvladuje sistem SIOS razdeliti po najboljšem ključu (ne glede na nastanek in vzrok invalidnosti bi invalid enake vrste in kategorije moral imeti enako višino nadomestil; naprimer vsi 100% slepi enak dodatek za pomoč in postrežbo ( sedaj pa CIV in vojaški 1100 EUR, ostali 230 EUR). Dohodki invalidov bi morali biti taki, da bi vse storitve, ki jih potrebujejo sami lahko plačali, le te pa bi bile na trgu prepuščene konkurenci.

Organiziranost znotraj invalidskih pravnih oseb bi naj temeljila le na dotacijskih sredstvih, morebitni neprofitni ali profitni dejavnosti, zgolj z kadri na prostovoljni bazi.

V upanju ugodnega izida vašega volilnega rezultata, si želim, da se dotaknete tudi teh vprašanj.

Podpiram vas in vašo kandidaturo in vas toplo pozdravljam!

Avtorica tega pisma želi ostati anonimna.

WordPress theme: Kippis 1.15