Obisk mladinskega doma Malči Beličeve

Danes smo z ekipo Požen’ Evropo obiskali Dom mladostnikov Malči Beličeve. Mladinski dom je ustanova, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami nudi in zagotavlja kompletno, celodnevno oskrbo skozi vse leto.

Ravnateljica Olga Rupnik ? Krže nam je predstavila delovanje doma in izzive s katerimi se soočajo pri delu z socialno ogroženimi otroki. Vzroki socialne ogroženosti otrok so predvsem posledice nespodbudnih družinskih razmer ter nespodbudnega okolja, kot so nesposobnost ali nemoč staršev, ogroženost otrok s strani staršev, alkoholizem,  psihično ali fizično nasilje, spole zlorabe, začasna ali stalna odsotnost staršev in ostali dejavniki. Navdušila nas je toplina in skrb, ki jo osebje v domu nudi otrokom. Razdeljeni so v tako imenovane družine, ki jih sestavlja do deset otrok ter ženski in moški vzgojitelj.  Med njimi se spletejo lepi prijateljski ali skoraj pravi družinski odnosi, seveda pa so del teh odnosov tudi razne težave, ki jih po svojih močeh rešujejo sproti.

Ravnateljica nam je povedala, da si veliko teh otrok po bivanju v domu ustvari dostojno življenje in da se radi vrnejo ter z nekdanjimi vzgojitelji s ponosom delijo zgodbe o njihovih malih in velikih uspehih.

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Velenju

WordPress theme: Kippis 1.15