Ob mednarodnem dnevu invalidov

Zofija Mazej Kukovič (SDS/ELS) je danes gostila slovensko delegacijo invalidov v Evropskem parlamentu.

Mednarodni dan invalidov obeležujemo 3. decembra, zato je s tem namenom evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič, povabila slovensko delegacijo invalidov na razpravo in ogled Evropskega Parlamenta.

“Danes v EU živi 80 milijonov ljudi s posebnimi potrebami. Prihajamo v obdobje, ko imajo skoraj v vsaki družini osebo s posebnimi potrebami. Vse več je neznanih, novih obolenj, ki zahtevajo posebne prilagoditve v vsakdanjem življenju”, je pojasnila Zofija Mazej Kukovič.

EU je za namene izboljšanja vsakdanjega življenja ljudi s posebnimi potrebami pripravila Strategijo 2020, ki bo omogočila njihovo nemoteno sodelovanje v vseh vidikih življenja. Le tako bi lahko ljudje s posebnimi potrebami živeli z manj ovirami, prav tako pa bi bilo omogočeno enakopravno okolje za vse državljane EU. Z Evropsko strategijo o invalidnosti 2020 je EU uresničila zaveze iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

“EU trenutno pripravlja nov evropski Akt o dostopnosti. Ko govorimo o dostopnosti ne mislimo le na infrastrukturno dostopnost, potreben je globlji in širši pogled. Ne gre le za dostopnost kako vstopiti v nek objekt, ampak tudi za delovanje posameznika v okolju. To vprašanje je pomembno in je del naše prihodnosti”, je izpostavila Mazej Kukovičeva.

Slovenska delegacija invalidov je pohvalila stanje na področju invalidov v Sloveniji. Opažajo vse večjo aktivnost in vpletenost ljudi s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje ter v delovno okolje. Tudi zato je Slovenija v mnogih ozirih lahko zgled ostalim državam. Svoj pogovor je Mazej Kukovičeva zaključila z besedami: “Tako EU kot Slovenija je na področju dostopnosti naredila velik premik naprej, seveda pa so pred nami novi izzivi. S sodelovanjem in dialogom nam bo zagotovo uspelo izboljšati trenutno stanje.”

Za dodatne informacije se obrnite na:
Mateja Mohorič, asistentka v poslanski pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41 775 096; mateja.mohoric@europarl.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15