Ob svetovnem dnevu kmetic

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je leta 2007 v svoji resoluciji 15. oktober razglasila za svetovni dan kmetic. ZN so prepoznali bistveno vlogo žensk pri razvoju kmetijstva in podeželja, v varnosti preskrbe s hrano ter izkoreninjenju revščine med svetovnim kmečkim prebivalstvom.

V današnjem času je na mestu vprašanje, v kolikšni meri v Sloveniji in Evropi prepoznamo vlogo žensk v kmetijstvu in razvoju podeželja. Po podatkih statističnega urada Slovenije je bilo pomladi leta 2012  v Sloveniji 37.000 žensk, ki so se ukvarjale s kmetijskimi dejavnostmi. To pomeni, da je skoraj 9 % vseh slovenskih delovno aktivnih žensk delalo v kmetijstvu, kar je precej nad evropskim povprečjem. Med kmečkimi ženskami je tudi čedalje več mladih, ki postajajo čedalje bolj izobražene, v primerjavi s stanjem pred 10 leti. Kmečke ženske v Sloveniji se znajo prilagoditi razvoju dela v kmetijski dejavnosti, imajo posluh za nove trende na tem področju  in so s tem lahko zgled vsem državljanom in državljankam.

Svetovni dan kmetic so ZN simbolično umestili en dan pred svetovnem dnevu hrane. Predvsem v času gospodarske krize je v Sloveniji potrebno ponovno razmisliti o pomenu hrane in prevrednotiti odnos državljank in državljanov do pridelave hrane in kmetijstva. Kmečke ženske so nosilke vrednot, kot so ljubezen do zemlje in družine, trdo delo, zdrava prehrana in okolje. Te vrednote se prav preko žensk prenašajo na naslednje generacije, ki bodo tako lahko z dobrimi temelji oblikovale slovensko podeželje na svoj način.

V Sloveniji na eni strani bode v oči neobdelana zemlja, ki se zarašča. Na drugi strani pa uvoz hrane v vrednosti skoraj milijardo eurov kaže na to, kako zelo smo odvisni od drugih pri eni izmed človekovih najosnovnejših potreb. Ob svetovnem dnevu kmetic se želim zahvaliti vsem dekletom in ženam, ki s pridnimi rokami, bistroumnostjo in ljubeznijo obdelujete zemljo in skrbite za zdravo prehrano.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15