Nova priložnost za slovenske star-upe in podjetja

Člani odbora za industrijo, raziskave in energetiko v Evropskem parlamentu so danes v Bruslju soglasno sprejeli sklep o vzpostavitvi programa Eurostars-2, ki je namenjen podpori malih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami.

Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) kot poročevalka za EPP skupino je v pogajanjih med Parlamentom, Svetom in Komisijo zagotovila sredstva za program, brez rezov ali krčenj. ?Moramo se zavedati, da bodo nekatere drľave članice morale oklestiti večji deleľ svojega proračuna za investicije kot druge. Prav zaradi tega sem se potegovala, da zagotovimo 287 milijonov evrov iz Obzorja 2020 v celoti za ta program. Pozdravljam soglasni izid glasovanja na ravni odbora, ąe prav posebej zaradi nadaljnjih slabih gospodarskih pogojev v Sloveniji in potrebi po hitrem odzivanju. Izziv za vsa podjetja, tako v Sloveniji kot v Evropi, je pridobiti dodatna sredstva v podporo njihovim raziskavam in inovacijam. Prvi program Eurostars je ustvaril skoraj 10 tisoč novih delovnih mest,? je povedala Mazej Kukovičeva

Program je nadaljevanje obstoječega iz prejąnjega večletnega finančnega okvira Evropske unije. Vsebuje tudi veliko poenostavitev. Podjetja bodo lahko hitreje priąla do sredstev, kar je v času omejenih javnih financ, zelo pomembno. Novi program Eurostars bo razpolagal s skoraj trikrat viąjimi sredstvi, v primerjavi s prejąnjim obdobjem. V predhodnem programu je okoli 800 podjetij pridobilo sredstva. Več kot 70% vseh prijavljenih so bila mala in srednje velika podjetja. Ostali prijavljeni pa so bili raziskovalni centri in fakultete.

?Eurostars je program, ki je zasnovan na načelu ‘od spodaj navzgor’. Odprto je vsem, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Kvaliteta projektov je prvo načelo. Ostalo je najbolj odvisno od povezovanja tehnoloąkih centrov in centrov odličnosti z inovativnimi podjetji. Slovenska podjetja imajo veliko priloľnost. Prvi razpisi bodo objavljeni ľe letos. Ne zamudite!? je zaključila Mazej Kukovičeva.

WordPress theme: Kippis 1.15