Toplogredni plini in čezmejna potovanja v EU

Evropske poslanke in poslanci so danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu sprejeli z veliko večino poročili o predlogu Uredbe o fluoriranih toplogrednih plinih ter o predlogu direktive paketnih potovanj in načrtovanju potovanja. 

Fluorirani toplogredni plini so znani predvsem kot sintetična hladilna sredstva. Uporaba slednjih se je pričela v zgodnjem 20. stoletju. Relativno hitro pa so postali prevladujoča hladilna rešitev tako za klimatske naprave in hladilnike, ki so v vsakem domu. Zaradi pomembnih vplivov na okolje in na zdravje ljudi, je svoje stališče izrazila tudi evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS):  

?Uredba o puščanju toplogrednih plinov je tista uredba, ki bo koristila tako inovacijam v podjetjih, kot razvoju. Koristila bo pa tudi zdravju in našemu planetu. Zanimivo bi bilo videti anketo oz raziskavo o tem koliko osnovnošolcev danes ve kako negativno vplivajo flourirani plini na naše zdravje in na naše okolje. To da povzročajo 23.000-krat močnejšo toplo gredo kot CO2 in to da  ima vsaka naprava, ki vključuje te pline življenjsko dobo 50 let je zares pomembno. Če bi vedeli vsi kaj to pomeni potem bi najverjetneje spremenili vsakodnevne navade.?

Znižanje izpustov flouriranih toplogrednih plinov je del ?Načrta za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050?. Z uporabo alternativ, ki imajo manjši, bi lahko za dve tretjini znižali emisije teh plinov do leta 2030.

?Danes se dogaja, da je onkološki institut v moji domovini Sloveniji, popolnoma odvisen od klimatskih naprav. Kar pomeni, da pacienti in zaposleni nimajo svežega zraka, ki bi ga lahko dobili skozi okno. In če bi danes arhitekti pri načrtovanju več razmišljali tudi o naravnem hlajenju bi to obenem pripomoglo k izboljšanju stanja?,  je v svojem govoru povedala Mazej Kukovičeva.  

Poslanci Evropskega parlamenta so izglasovali tudi predlog direktive paketnih potovanj in načrtovanju potovanja. Cilj predloga je doseči ravnovesje med interesi potrošnikov in potovalne industrije. Predlog direktive zmanjšuje tveganja, ki nastajajo pri internetni rezervaciji potovanj, predvsem zmanjšuje tveganja za potrošnike pri čezmejnih paketnih rezervacijah.

?Za mojo domovino Slovenijo je vprašanje, ki ga izpostavlja prenova te direktive zelo pomembno. Čezmejne paketne rezervacije so za majhne države izjemnega pomena.? V Sloveniji imamo le 163 km zračne linije, kar pomeni, da so čezmejne rešitve in nižanje tveganja še toliko bolj pomembne za zaščito potrošnikov?, je zaključila Mazej Kukovičeva.

***

 

Povezava do zakonodaje;

? http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0240&language=SL

? http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=sl&DosId=1041071

?  http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0246(COD)

? http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0124&language=SL

? http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0246(COD)

WordPress theme: Kippis 1.15