Rezultate je moč čutiti in videti

Moje delo v Evropskem parlamentu

Z delom evropske poslanke sem pričela decembra 2011. Vzpostavljam most med Brusljem in domovino. Evropske teme želim s svojim delom približati ljudem, saj menim, da je to moje poslanstvo. Mnogi me povprašajo, kaj sploh imamo od Evrope. Zavedanje, da je družina  narodov, da je varnostni obroč in skupnih vrednot, je še vedno zelo šibko.To, da smo del Evrope pomeni da smo del zelo razvitega sveta, kljub krizi. Na to bi lahko bili bolj ponosni. Zame je največji ponos da lahko v Evropskem parlamentu govorim slovensko.

Rezultati mojega dela v Bruslju in Sloveniji so zelo osredotočeni na domovino. Rezultate je moč čutiti in videti.

Prvi pomemben projekt, ki ga izvajam v Sloveniji, je pobuda Požen’ Evropo, in sicer prav z namenom približati evropske teme ljudem. Med mladimi je vse več brezposelnih ? v Sloveniji okoli 30.000. Potrebno je poiskati rešitve. Uspelo mi je zdužiti ekipo mladih posameznikov, ki širi informacije med mlade in prenaša dobre evropske ideje, vrednote in prakse v slovenski prostor. Gre za peer-to-peer pristop. Namen je približati EU državljanom ter jih aktivno obveščati o vseh priložnostih, ki nam jih EU ponuja. Kot evropska poslanka želim pripomoči k preglednosti in širjenju informacij o priložnostih, razpisih, natečajih, pripravništvih in štipendijah, ki jih ponuja EU. Preglednost je na EU ravni zelo spoštovana, kar pomeni da je jasno, od kod denar prihaja in kam gre. Evropa ima jasna pravila.

Projekt sem predstavila na srečanju predsedstva tudi na internacionalni ravni, kjer je bil med kolegi poslanci dobro sprejet.

Drugi projekt je natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta. Preko natečaja ustvarjamo mrežo podobno mislečih ljudi, ki jih druži ljubezen do zemlje, zdravja in iskanja priložnosti, ki jih zemlja ponuja. Dosegli smo, da so ljudje ponovno posejali pozabljene kulture, ki so včasih krasile slovensko podeželje in so lahko del tudi urbanih vrtov. Kulture, ki so z vidika zdravja zares pomembne. To kar so delali že naši predniki nam ponovno daje občutek brezčasnostni. Ta projekt povezuje evropsko politiko z ljudmi. Letos smo razpisali že drugi natečaja, ki pa se bo osredotočil na podjetniške ideje in samozaposlitev. Dejstva so, da je v Sloveniji 26.300 hektarov obdelovalne zemlje v zaraščanju, pri tem pa vsako leto uvozimo za več kot 1 milijardo evrov hrane iz tujine, prav tako pa imamo vsako leto večje število kroničnih bolnikov. V vseh teh dejstvih vidim priložnost. Priložnost, ki je v času krize ne smemo izpustiti z rok. Zdrava hrana je priložnost za zdravje in za podjetništvo. V Evropskem parlamentu sem s tem namenom organizirala posvet gospodarstvenikov na temo zagona mikro, malih in srednje velikih podjetij. Kar je velika poslovna priložnost, predvsem zaradi mednarodnega okolja in povezovanja. Natečaj pa ni ostal le na ravni Slovenije, saj sem ga aktivno predstavila v Evropskem Parlamentu, kjer sem gostila predstavitev ?Slovenija, dežela zdravja?. Predstavila sem ga tudi na kongresu ženske zveze v Varšavi, na srečanju predsedstva politične skupine EPP v Amsterdamu ter na obisku delegacije odbora ENVI v Srbiji. Natečaj dobiva torej vse večjo mednarodno razsežnost, saj je bila tudi izražena želja po mednarodnem sodelovanju. Prepričana sem, da je kot rada metaforično pravim, čas, da povežemo motiko z računalnikom.

Tretji projekt, pa je Resolucija o poplavah, ki sem jo v Evropskem parlamentu pripravila skupaj z mojimi mladimi sodelavkami in sodelavci novembra 2012. Premagali smo mnogo postopkovnihin političnih ovir. Opozorila sem  na stanje v katerem se je znašla moja domovina in v katerem so se znašli slovenski državljani. Kajti, ko je voda odtekla so ljudje ostali sami. Vprašanje Slovenije in poplav sem izpostavila najprej na politični skupini EPP, ki je podprla prizadevanja za pomoč Sloveniji. O pomoči pa smo glasovali tudi na plenarnem zasedanju. Slovenija je pridobila 14 milijonov evrov iz Solidarnostnega sklada za sanacijo po poplavah.

Moja vsakdanja razmišljanja gredo v smeri, kako politiko povezati  z življenjem ljudi. V svojem delovanju tako v govorih kot v  amandmajih se posvečam temu, kako bomo ustvarili okolje za nove zaposlitve, za podjetništvo in kako bi izboljšali zdrav način življenja in zdrave prehrane. S svojim delom v Parlamentu želim opozoriti na probleme, s katerimi se v Sloveniji soočamo, z namenom vključevanja specifičnih rešitev, ki bodo pozitivne za našo domovino, v evropsko zakonodajo.

V dveh letih in pol sem bila poročevalka za EPP za 6 dosjejev (http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/39916/ZOFIJA_MAZEJ+KUKOVIC_activities.html). Imela sem 75 govorov na plenarnih zasedanjih, pripravila sem 2 resoluciji o poplavah v Sloveniji, zastavila 5 parlamentarnih vprašanj  ter imela eno mnenje v vlogi poročevalca na temo ?Sedanji izzivi in priložnosti za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu?. Prav tako sem članica delegacije za odnose z Indijo in namestnica delegacije za odnose z Južno Afriko.

Sprejemanje evropske zakonodaje vpliva na vse nas in to se dnevno občuti pri malenkostih ? npr ko prebiramo navodila pri zdravilih v slovenskem jeziku, ko na hrani, ki jo kupimo vidimo določene oznake in razberemo poreklo ter sledljivost, ko ne bo več moč kupiti cigaret z okusom, ko so nevarne kemikalije označene vse na isti način po vseh DČ, itd itd?Seveda pa je po mojem mnenju največji vpliv v možnostih, ki nam jih EU ponuja. Gospodarstveniki le redko koristijo EU sredstva in se prijavljajo na različne oblike pomoči za zagon gospodarstva. Mladi le redko vedo, da obstajajo finančnih programov po katerih lahko študirajo, opravljajo prakso ali gredo celo na razgovor v tujino, kjer pridobijo povrnjene vse stroške poti, nato selitve in denar za prvi mesec življenja. Priložnosti je torej ogromno, pomembno pa je, da jih čimveč državljank in državljanov prepozna in jih izkoristi.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15