Mednarodni dan civilne zaščite

Danes je mednarodni dan civilne zaščite. Kot evropska poslanka ob tej priložnosti pozdravljam vse gasilce, vojake in ostale prostovoljce udeležene v civilni zaščiti, ki ste v preteklem mesecu dni pomagali državljanom Slovenije. Veseli smo, da vas imamo. Brez vas bi bili mnogi državljani odrezani od sveta in prepuščeni samim sebi. 

Pomembno je tudi, da si v težkih trenutkih stojimo ob strani in si pomagamo, tako znotraj domovine kot med državami Evrope. Tudi v Evropskem Parlamentu se je širila vest o vremenski ujmi ter žledu, ki je pestil Slovenijo kar toliko dni. S pomočjo EU Centra za koordinacijo ukrepanja v sili, so Sloveniji na pomoč bliskovito priskočile sosednje države. Z električnimi agregati iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Poljske in drugih držav, so tisočim po državi priskrbeli električni tok.

 Za sanacijo škode, ki so jo povzročile jesenske poplave leta 2012, je v preteklem letu Slovenija iz Solidarnostnega sklada EU dobila ?14 milijonov evropskih sredstev. Za pomoč smo zares hvaležni, saj je ublažila strahotne posledice poplav. Kot evropska poslanka sem novembra 2012 podala predlog resolucije, ki je sprožil vprašanje Slovenije in potrebe po finančni pomoči tudi v Evropskem parlamentu. Kljub denarnim prispevkom EU, pa že takrat ne bi preživeli brez pripadnikov civilne zaščite, ki so imeli, tako kot tudi letos, ključno vlogo pri pomoči našim državljanom.  

Zato je danes primeren dan, ko se lahko zahvalimo drug drugemu in civilni zaščiti, prav tako pa se zahvalimo vsem državam EU, ki so nam v težkih trenutkih tako hitro priskočile na pomoč. Ob tako uspešnem posredovanju in solidarnosti ljudi vam vsem želim prijazen mednarodni dan civilne zaščite! 

 

EU kotiček:

Namen Mehanizma EU za civilno zaščito je olajšati sodelovanje nacionalnih centrov za civilno zaščito v primeru naravnih nesreč. Znotraj njega sodeluje vseh 28 držav članic EU, kakor tudi Islandija, Liechtenstein, Norveška in Makedonija. V primeru hudih naravnih nesreč, lahko prizadeta država zaprosi ostale za pomoč, slednjim omogoči, da se ji pridružijo v zaščiti ljudi, stavb in okolja. V ta namen ima mehanizem na voljo Center za koordinacijo ukrepanja v sili, kateri zagotavlja hiter odziv in posredovanje pomoči na prizadeta območja. 

Solidarnostni sklad Evropske unije je namenjen pomoči pri večjih naravnih nesrečah ter izraža solidarnost EU s prizadetimi območji v Evropi. Sklad so ustanovili po hudih poplavah v Srednji Evropi poleti leta 2002. Do danes je priskočil na pomoč ob 56 hudih naravnih nesrečah, kot so poplave, gozdni požari, potresi, nevihte in suše. Sredstva v skupnem znesku več kot 3.5 milijarde EUR je prejelo 23 evropskih držav.

Solidarnostni sklad lahko v primeru večjih naravnih nesreč zagotovi finančno pomoč državam članicam in državam, vključenim v pogajanja o pristopu k EU, če celotna neposredna škoda zaradi nesreče presega tri milijarde evrov (v cenah leta 2002) oziroma 0,6 % bruto nacionalnega dohodka države, pri čemer se uporabi nižja od obeh vrednosti. Trenutna mejna vrednostna za Slovenijo je 209.587 EUR.

 

 

LITERATURA;

EK: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_sl.cfm

EK: http://ec.europa.eu/echo/policies/disaster_response/mechanism_en.htm

Europa.EU; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-378_en.htm

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15