Jamstvo za mlade je priložnost za Slovenijo

Evropske poslanke in poslanci so včeraj na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu razpravljali o Programu ?Jamstvo za mlade v EU?. Namen ?Jamstva za mlade? je zagotoviti mladim do 25 let možnost za pridobitev zaposlitve, nadaljnjega izobraževanja ali pripravništva v štirih mesecih po pričetku nezaposlenosti ali dokončanemu formalnemu izobraževanju.

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič (ELS/SDS) je v svojem govoru izpostavila: ?Mladi morajo imeti upanje, da si bodo lahko ustvarili družino, si najeli kredit in si uredili streho nad glavo. Za mlade je prehod iz izobraževanja na delovno mesto čedalje težji, zato imamo v Sloveniji kar 30.000 brezposelnih.? S sredstvi Evropskega socialnega sklada lahko države članice sofinancirajo iskanje dela ali prakse, širitev in modernizacijo sistema pripravništev ter subvencije za zaposlovanje in pripravništva. Poleg tega lahko država v kateri ima vsaj ena regija več kot 25% nezaposlenih mladih, pridobi dodatna sredstva skozi ?Pobudo za zaposlovanje mladih?. Ker Slovenija spada v to skupino, bo lahko pridobila dodatnih ?8.61 milijonov.

?Če bo vlada Republike Slovenije udejanjila akcijski načrt programa ?Jamstvo za mlade? s primerno hitrostjo, potem upanje mladih ne bo zaman. Avstrija je primer dobre prakse, kjer rešujejo nezaposlenost mladih z jamstvenimi shemami in z evropskimi sredstvi. Mlade V Sloveniji moramo zato bolj opogumljati za podjetništvo in samozaposlitev ter jih opozoriti na priložnosti, ki jih prinaša hrana v povezavi z zdravjem in z neobdelano zemljo?, je zaključila Mazej Kukovičeva.

 

WordPress theme: Kippis 1.15