Zdravje je priložnost za vse nas

Evropske poslanke in poslanci so danes na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta z veliko večino sprejeli resolucijo o vzpostavitvi programa Zdravje za rast, tretjega večletnega programa ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014?2020.

Program Zdravje za rast je namenjen krepitvi povezave med gospodarsko rastjo in zdravjem prebivalstva. EU želi tako prispevati k razvoju in uporabi inovativnih rešitev za izboljševanje kakovosti, učinkovitosti in vzdržnosti zdravstvenih sistemov, pri čemer daje poudarek človeškemu kapitalu in izmenjavi dobrih praks. Za doseganje teh ciljev je Evropska unija namenila 400 milijonov evrov.

Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS)  je izpostavila ?V Evropi imamo okrog 100 milijonov kroničnih bolnikov ter več kot tretjino starejših od 65 let, kar je za zdravje pravi izziv. V današnji družbi si želimo zdravega posameznika, fizično zdravega in tudi duševno zdravega. Želimo si zdravo družbo, saj je to pogoj za zdravo gospodarsko rast, ki jo posebej potrebujemo znotraj  krize v kateri se nahajamo. Z ozaveščanjem o pomenu zdravja bi zato morali začeti v vrtcu in nadaljevati vse do univerze. V sklopu ozaveščanja bi morali vključiti tudi organizacije pacientov, ki lahko veliko pripomorejo k inovativnosti. Pripomorejo lahko tudi k iskanju novih rešitev na področju zdravstva, predvsem na področju zdravljenja na daljavo. Zato je tukaj telemedicina in ostale nove storitve, ki omogočajo lažji dostop vsem do zdravstvenih storitev.?

Program ?Zdravje za rast? bo v šestletnem obdobju prispeval k boljšemu sodelovanju med državami članicami, z namenom spodbujanja inovacij v zdravstvenem varstvu in z namenom povečanja vzdržnosti zdravstvenih sistemov, izboljšanja zdravja državljanov EU in njihove zaščite pred čezmejnimi nevarnostmi za zdravje.

?Danes živimo dlje. Pričakovana življenjska doba pa ni enaka  za moške in ženske. Tukaj smo ženske še vedno v prednosti. Potrebno je izboljšati pogoje za moške, obenem pa izboljšati pogoje povsod po Evropi, da bo pričakovana življenjska doba uravnotežena, saj vemo, da kljub vsemu obstajajo velike razlike. Te razlike so odsev neenakosti v zdravstvu in zdravstvenih storitvah in odsev razlik v kakovosti življenja. Zato lahko prepoznamo, da je v zdravju veliko priložnosti tudi za delo, za delovna mesta, predvsem v povezavi zdravja in zdrave hrane. Tukaj je priložnost za vse nas?, je v svojem govoru zaključila Mazej Kukovičeva.

WordPress theme: Kippis 1.15